Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Biomechanika III.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2241723 ZK 4 2P+0C česky
Přednášející:
Matej Daniel (gar.), František Denk, Lukáš Horný, Adam Kratochvíl, Jakub Kronek, Pavel Růžička, Radek Sedláček, Tomáš Suchý, Miloslav Vilímek
Cvičící:
Matej Daniel (gar.), František Denk, Lukáš Horný, Adam Kratochvíl, Jakub Kronek, Pavel Růžička, Radek Sedláček, Tomáš Suchý, Miloslav Vilímek
Anotace:

Předmět navazuje na předměty specializace Biomechanika I a Biomechanika II. Cílem je poskytnout praktické znalosti a

dovednosti nutné pro klinickou aplikaci dosavadních znalostí. Do výuky předmětu jsou proto zapojeni také doborníci z

klinické praxe.

Požadavky:
Osnova přednášek:

· Zpracování signálů v biomechanice

· Biomedicínská statistika I: význam, příprava a provedení experimentu, zpracování experimentálních dat,

náhodné veličiny, základní typy teoretických rozdělení

· Biomedicínská statistika II: průzkumová analýza jednorozměrných a vícerozměrných dat, odhady parametrů

polohy a rozptýlení, analýza malých výběrů, testování statistických hypotéz, interpretace výsledků

· Biomedicínská statistika III: analýza rozptylu, parametrické metody, neparametrické metody, odhady přežití,

korelace

· Zkušebnictví, akreditace: požadavky na zkušební laboratoře, metrologie a návaznost měřidel, akreditace

laboratoří dle norem ISO, certifikované zkoušení materiálů a výrobků

· Aditivní výroba: základní technologie AM - FDM, SLS, SLA, DLP, příprava modelu

· Forenzní biomechanika I: experimentální vyšetření parametrů pohybu, princip analýzy pohybu, metodika

provedení experimentálních měření (příprava, měření, možnosti, limity,...), způsob vyhodnocení naměřených

dat, analýza obrazových záznamů, identifikace osob

· Forenzní biomechanika II: legislativa ČR, možnosti experimentálních a numerických rekonstrukcí, pády z

výšek, vznik zranění

· Experimentální biotribologie: základy kontaktní mechaniky, otěr kloubních náhrad, experimenty (normy ISO a

jejich nedostatky), vyhodnocení otěru (hmotnostní a objemové úbytky, analýza otěrových částic)

· Klinický pohled na mechaniku náhrad: totální náhrada kyčelního kloubu, kolenního kloubu a hlezenního kloubu

· Tkáňové inženýrství: principy vytvoření tkáňové náhrady

· Vývoj zdravotnických prostředků I: legislativa, řízení jakosti; klasifikace, život a selhání ZP

· Vývoj zdravotnických prostředků II: řízení návrhu a rizika, experimentální ověření, biokompatibilita, operační

technika, vigilance

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

· Konvičková S., a kol: Biomechanika kloubů člověka a jejich náhrad, Technická univerzita/Edícia vedeckej a

odbornej literatúry, Košice, 2000 ISBN: 8070994436

· Lepš J, Šmilauer P. Biostatistika, EPISTEME Praha, 2016, ISBN: 978-80-7394-587-9

· Studijní materiály poskytované přednášejícím v elektronické podobě

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:C1-310
Daniel M.
Sedláček R.

10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 310
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5926206.html