Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Biomechanika I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2241718 ZK 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Anotace:

Biomechanika I navazuje na předměty Mechanika III Alfa a Pružnost a pevnost II Alfa a rozšiřuje znalosti zde ziskané

a aplikuje je na řešení problémů mechaniky živých materiálů či materiálů s materiály živými reagujícími. Základem je

pochopení vztahu mezi strukturou a funkcí jednotlivých tkání lidksého organizmu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

· Definice biomechaniky, rozdělení biomechaniky, historie biomechaniky, metody biomechaniky

· Biomechanika kosti I: anatomie a histologie, mechanické vlastnosti, popis kosti jako elastického materiálu

· Biomechanika kosti II: matematický model kosti, konstitutivní rovnice kosti – ortotropie, kriteria poškození

kosti, změna mechanických parametrů věkem

· Biomechanika kosti III: modelace, remodelace, buněční základ remodelace

· Biomechanika kosti IV: matematický model remodelace, fenomologické modely

· Biomechanika vazu I: anatomie a histologie vazu, mechanické vlastnosti – creep a relaxace napětí, změna

mechanických parametrů věkem

· Biomechanika vazu II: úvod do reologie, základní reologické modely vazu, viskoelasticita, odvození základních

modelů, storage a loss modulus

· Biomechanika chrupavky I: anatomie a histologie chrupavky, mechanické vlastnosti chrupavky – poroelastický

materiál, Biotova teorie poroelasticity

· Biomechanika chrupavky II: poroelasticita, efektivní napětí, 1D problém poroelasticity, konsolidace

· Biomechanika oběhu krve: stručná anatomie a fyziologie, funkce a složení krve, transport v elastických cévách,

transport v mikrocirkulaci, měřící metody v klinice, reologie krve

· Biomechanika srdce a cév I: stavba srdce a cév s ohledem na mechanické podmínky

· Biomechanika srdce a cév II: mechanické vlastnosti a jejich podmíněnost vnitřní strukturou: nelinearita,

anizotropie, viskoelasticita

· Biomechanika srdce a cév III: Popis napjatosti a deformace zohledňující nelineární a anizotropní chování cév

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Daniel, M. - Mareš, T. Biomechanics of Biomembranes 1. ed. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 71 p. ISBN 978-80-01-03915-1.

Konvičková, S. - Valenta, J. - Mareš, T. Biomechanika svalstva člověka 1. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 131 s. ISBN 978-80-01-03911-3.

Studijní materiály poskytované přednášejícím v elektronické podobě

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5925706.html