Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Aeronautics and Astronautics

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E221221 Z,ZK 4 2P+2C+0L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět je určen jako úvodní předmět do oboru letadlové techniky pro studenty bakalářského studia. Předmět slouží jako teoretická podpora projektu a bakalářské práce z oblasti letadlové techniky zaměřené na leteckcé draky, motory a kosmonautiku. První blok je zaměřen na získání přehledu o leteckých konstrukcích a jejich provozních zatížení, leteckých materiálech, výrobních technologiích a letadlových systémech. Druhý blok seznamuje se základny letecké aerodynamiky. Návazná motorářská část se přehledově zabývá principy a typy leteckých pohonných jednoek. Kosmická část předkládá vstupní informace z oblasti kosmické techniky.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:

1. Rozdělení letadel, jejich základní části. Konstrukce křídel, přenos ztížení.

2. Obratový a poryvový násobek, obálka násobků.

3. Vztlaková mechanizace, řídící plochy.

4. Letadlové soustavy.

5. Letecké materiály.

6. Letecké výrobní technologie.

7. Úvod do letecké aerodynamiky.

8. Experimentální aerodynamika.

9 Pohon letadel.

10 Letecké vrtule.

11. Kosmické prostředí a astrodynamika.

12. Technická řešení pro kosmické aplikace.

13. Pevnostní zkoušky leteckých konstrukcí.

Osnova cvičení:

1. Případy zatížení. Přenos zatížení. Provozní a početní zatížení.

2. Obratový a poryvový násobek.

3. Konstrukce obálky násobků.

4. Podvozky a tlumiče.

5. Příklady použití kovových a kompozitních materiálů.

6. Spojování kompozitních konstrukcí.

7. Letecké profily.

8. Měření rychlostí a tlaků.

9. Propulze a účinnost pohonných jednotek.

10. Aerodynamické charakteristiky vrtulí.

11. Jednoduché kosmické manévry.

12. Konstrukčně-provozní problematika v kosmickém prostoru.

13. Pevnostní zkoušky leteckých konstrukcí.

Cíle studia:

Seznámit se základy leteckých konstrukcí, motorů a kosmonautiky pro potřeby bakalářských projektů a bakalářských prací.

Studijní materiály:

- Slavík, S. Stavba letadel, skripta FS ČVUT, 1999, ISBN 80-01-01671-4

- Flaška, M. Štekner, B.: Speciální letecké technologie. 4. vyd. Praha, ČVUT, 1996. 308 s. ISBN 80-01-01419-3

- Brož, V.: Aerodynamika nízkých rychlostí, skripta FS ČVUT, 2001, ISBN 80-01-02347-8

- Hanus, D. Pohon letadel, skripta FS ČVUT, 2008, ISBN 978-80-01-04104-8

- Daněk, V: Mechanika kosmického letu, CERM, 2018, ISBN 978-80-7204-984-4

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5922306.html