Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Oborový projekt

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2222122 KZ 4 0P+4C+0L česky
Přednášející:
Cvičící:
Jiří Brabec, Jakub Valenta
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Zadání Oborového projektu II vychází z velké části z praktických potřeb průmyslu nebo výzkumných a vývojových záměrů university.

Náplní je konstrukční návrh vybrané části konstrukce letounu včetně tvorby 3D modelu konstrukčního řešení příslušným softwarem, stanovení zatížení a dimenzování navržené konstrukce a pevnostní analýza, návrh a provedení experimentu navržené součásti (pokud je požadován). Závěrem je vypracování technické zprávy popisující navržené řešení.

Požadavky:

Absolvování předmětů Projekt I a předmětu Letectví a kosmonautika.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Individuální podle zadaného tématu pod vedením vedoucího bakalářské práce.

Cíle studia:

Cílem předmětu je zvládnout v daném termínu vypracovat návrh konstrukčního řešení z oblasti letadlové techniky včetně tvorby 3D modelu, stanovení jejího zatížení a základní pevnostní kontroly.

Studijní materiály:

- Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I a II., skripta ČVUT 2004, ISBN 80-01-03073-3 a ISBN 80-01-03338-4

- Další literatura - přidělena vedoucím diplomové práce podle zadaného tématu

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5921606.html