Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Oborový projekt II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2322122 KZ 4 0P+4C+0L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Předmět je určen pro studety 3. ročníku bakalářského studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství. Zapisují si jej studenti, kteří budou bakalářskou práci obhajovat na Ústavu materiálového inženýrství.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Student v prámci předmětu pod vedením vedoucího bakalářské práce provádí a vyhodnocuje experimenty, sepisuje svou závěrečnou práci. Výuka probíhá konzultačním způsobem.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Literaturu doporučuje studentovi vedoucí bakalářské práce.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5913506.html