Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Alternativní a obnovitelné zdroje energie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2151175 Z,ZK 4 2P+2C
Přednášející:
Lukáš Pilař, Jitka Jeníková
Cvičící:
Lukáš Pilař, Jitka Jeníková
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

V předmětu jsou zahrnuta následující témata:

• Alternativní zdroje energie v kontextu energetického mixu ČR.

• Vodní energie.

• Větrná energie.

• Solární energie.

• Geotermální energie.

• Energie z odpadu I – vlastnosti tuhých odpadů, množství, druhy a složení odpadů.

• Energie z odpadu II – přímé spalování.

• Energie z odpadu III – termické procesy: pyrolýza, zplyňování, hydrolýza.

• Energie z odpadu IV – skládkový plyn, výroba bioplynu, energetické využití kalů z ČOV.

Některá témata jsou časově náročnější a je jim proto věnováno více přednášek.

Požadavky:
Osnova přednášek:

V předmětu jsou zahrnuta následující témata:

• Alternativní zdroje energie v kontextu energetického mixu ČR.

• Vodní energie.

• Větrná energie.

• Solární energie.

• Geotermální energie.

• Energie z odpadu I – vlastnosti tuhých odpadů, množství, druhy a složení odpadů.

• Energie z odpadu II – přímé spalování.

• Energie z odpadu III – termické procesy: pyrolýza, zplyňování, hydrolýza.

• Energie z odpadu IV – skládkový plyn, výroba bioplynu, energetické využití kalů z ČOV.

Některá témata jsou časově náročnější a je jim proto věnováno více přednášek.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Individuálně připravené podklady dostupné všem studentům v PDF formátu.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:B1-531
Pilař L.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Konzultační místnost 12115
místnost T4:B1-531
Jeníková J.
14:15–15:45
(paralelka 1)
Dejvice
Konzultační místnost 12115
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5910706.html