Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekologie energetických zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2151136 Z,ZK 4 2P+2C
Garant předmětu:
Jan Hrdlička
Přednášející:
Jan Hrdlička, Matěj Vodička
Cvičící:
Jan Hrdlička, Matěj Vodička
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Předmět je strukturován do následujících tematických bloků:

• Stručné seznámení s funkčním legislativním základem ekologie energetických zařízení a jeho aplikací na skutečná

zařízení; česká legislativa, směrnice EU, dokumenty BAT.

• Základní a pokročilé techniky omezování produkce znečišťujících látek do prostředí. V základním schématu jsou

zahrnuty CO, NOx, SO2 a tuhé znečišťující látky.

• Plynné uhlovodíky a polychlorované látky typu PCDD/F a PCB, sloučeniny chlóru a fluoru.

• Emise těžkých kovů, zejména Hg.

• Redukce emisí CO2- technologie Carbon Capture and Storage (CCS).

Cvičení z předmětu mají dvě části – první je seznámení s technikami a principy odběru a analýzy vzorků spalin pro

stanovení koncentrací znečišťujících látek, včetně výpočtových příkladů. Druhá část je laboratorní cvičení, kde jsou

studenti s těmito technikami seznámeni v praxi.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Předmět je strukturován do následujících tematických bloků:

• Stručné seznámení s funkčním legislativním základem ekologie energetických zařízení a jeho aplikací na skutečná

zařízení; česká legislativa, směrnice EU, dokumenty BAT.

• Základní a pokročilé techniky omezování produkce znečišťujících látek do prostředí. V základním schématu jsou

zahrnuty CO, NOx, SO2 a tuhé znečišťující látky.

• Plynné uhlovodíky a polychlorované látky typu PCDD/F a PCB, sloučeniny chlóru a fluoru.

• Emise těžkých kovů, zejména Hg.

• Redukce emisí CO2- technologie Carbon Capture and Storage (CCS).

Cvičení z předmětu mají dvě části – první je seznámení s technikami a principy odběru a analýzy vzorků spalin pro

stanovení koncentrací znečišťujících látek, včetně výpočtových příkladů. Druhá část je laboratorní cvičení, kde jsou

studenti s těmito technikami seznámeni v praxi.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Vejvoda, Machač, Buryan: Čištění odpadních plynů, VŠCHT Praha

Prezentace přednášek předmětu ve formě PDF

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A1-505b
Hrdlička J.
11:30–13:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 505b
Út
St
Čt
místnost T4:B1-531
Vodička M.
12:30–14:00
(paralelka 1)
Dejvice
Konzultační místnost 12115

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5910206.html