Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2153027 Z 6 0P+6C
Garant předmětu:
Jan Hrdlička
Přednášející:
Ondřej Bartoš, Tomáš Dlouhý, Václav Dostál, Jan Havlík, František Hrdlička, Jan Hrdlička, Michal Kolovratník, Jan Melichar, Marek Nedoma, Martin Neužil, Václav Novotný, Jan Opatřil, Lukáš Pilař, Jan Prehradný, Danuše Procházková, Pavel Skopec, Jan Špale, Matěj Vodička, Václav Železný
Cvičící:
Ondřej Bartoš, Tomáš Dlouhý, Václav Dostál, Jan Havlík, František Hrdlička, Jan Hrdlička, Michal Kolovratník, Jakub Maščuch, Jan Melichar, Marek Nedoma, Martin Neužil, Václav Novotný, Jan Opatřil, Lukáš Pilař, Jan Prehradný, Danuše Procházková, Pavel Skopec, Jan Špale, Matěj Vodička, Václav Železný
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Náplní předmětu je zpracování vstupní rešerše na dané téma, určené vedoucím projektu, provedení praktické výpočtové

části rovněž dle pokynů vedoucího, shrnutí výsledků do semestrální práce a prezentace výsledků. Zadávané téma může

být směřováno k budoucímu tématu diplomové práce. Student odevzdává semestrální práci k připomínkám a revizím

vyučujícímu, úspěšné splnění předmětu je podmíněno schválením semestrální práce vyučujícím.

Příklad náplně Projektu II:

Případová studie proveditelnosti technologické linky

Tvorba technologického schématu. Praktické řešení bilančních výpočtů pomocí vhodných SW, např.: MS Excel, PRO/2,

Octave. Vyhodnocení ekonomiky investičního záměru - ekonomické zhodnocení výnosnosti projektu. Optimalizace

procesního návrhů a výpočtů.

• Tvorba technologického schématu linky

• Bilancování linky – řešení bilance linky pomocí vybraných SWl.

• Ekonomické vyhodnocení investičního projektu – stanovení toku hotovosti projektu, diskontování a vyhodnocení

ekonomických parametrů (prostá doba návratnosti, ROI, NPV, IRR atp.)

• Optimalizační výpočty z hlediska produkce a ekonomických parametrů.

• Prezentace výsledků práce studentem.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Náplní předmětu je zpracování vstupní rešerše na dané téma, určené vedoucím projektu, provedení praktické výpočtové

části rovněž dle pokynů vedoucího, shrnutí výsledků do semestrální práce a prezentace výsledků. Zadávané téma může

být směřováno k budoucímu tématu diplomové práce. Student odevzdává semestrální práci k připomínkám a revizím

vyučujícímu, úspěšné splnění předmětu je podmíněno schválením semestrální práce vyučujícím.

Příklad náplně Projektu II:

Případová studie proveditelnosti technologické linky

Tvorba technologického schématu. Praktické řešení bilančních výpočtů pomocí vhodných SW, např.: MS Excel, PRO/2,

Octave. Vyhodnocení ekonomiky investičního záměru - ekonomické zhodnocení výnosnosti projektu. Optimalizace

procesního návrhů a výpočtů.

• Tvorba technologického schématu linky

• Bilancování linky – řešení bilance linky pomocí vybraných SWl.

• Ekonomické vyhodnocení investičního projektu – stanovení toku hotovosti projektu, diskontování a vyhodnocení

ekonomických parametrů (prostá doba návratnosti, ROI, NPV, IRR atp.)

• Optimalizační výpočty z hlediska produkce a ekonomických parametrů.

• Prezentace výsledků práce studentem.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní literaturu doporučenou vedoucím projektu si studenti obstarávají samostatně k zadanému tématu, s využitím

knihovny ČVUT a předplacených elektronických zdrojů knih a odborných časopisů.

Příklad studijní literatury:

• Roušar, I. Projektové řízení technologických staveb. Praha: Grada Publishing, 2008

• Ulrich, G.D. A guide to Chemical Engineering Process Design and Economics. New York: John Wiley & Sons, 1984.

• Peters, M.S., Timmerhaus, K.D., West, R.E. Plant Design and Economics for Chemical Engineers. New York:

McGraw-Hill, 2003.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T4:B1-531

14:15–19:15
(paralelka 1)
Dejvice
Konzultační místnost 12115

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5909706.html