Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Modelování v proudění

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2011079 ZK 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Martin Luxa
Přednášející:
Radka Keslerová, Martin Luxa
Cvičící:
Radka Keslerová, Martin Luxa
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

•Základní rovnice proudění, fyzikální podobnost, podobnostní kritéria

•Proudění v kanále, vyvinuté turbulentní proudění

•Obtékání těles, odtržení proudu

•Smyková proudění, laminární a turbulentní proudění, přechod do turbulence

•Tenké smykové vrstvy (mezní vrstva, volný paprsek, vrstva míšení, stěnový proud, úplav)

•Zjednodušení pohybových rovnic, univerzální oblasti

•Transsonické proudění, místní supersonická oblast v proudovém poli

•Nestacionární šíření malé poruchy v ideální stlačitelné tekutině, teorie rázových vln

•Prandtlovo- Meyerovo proudění - řešení supersonických proudových polí metodou charakteristik

•Supersonické obtékání náběžné hrany u osamoceného profilu a v profilové mříži

•Supersonické obtékání odtokové hrany profilu, předpoklady pro vznik vírových řad

•Rázové vlny v mezilopatkových kanálech a jejich interakce s mezními vrstvami

•Experimentální postupy a prostředky v aerodynamice vysokých rychlostí

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Základní rovnice proudění, fyzikální podobnost, podobnostní kritéria

•Proudění v kanále, vyvinuté turbulentní proudění

•Obtékání těles, odtržení proudu

•Smyková proudění, laminární a turbulentní proudění, přechod do turbulence

•Tenké smykové vrstvy (mezní vrstva, volný paprsek, vrstva míšení, stěnový proud, úplav)

•Zjednodušení pohybových rovnic, univerzální oblasti

•Transsonické proudění, místní supersonická oblast v proudovém poli

•Nestacionární šíření malé poruchy v ideální stlačitelné tekutině, teorie rázových vln

•Prandtlovo- Meyerovo proudění - řešení supersonických proudových polí metodou charakteristik

•Supersonické obtékání náběžné hrany u osamoceného profilu a v profilové mříži

•Supersonické obtékání odtokové hrany profilu, předpoklady pro vznik vírových řad

•Rázové vlny v mezilopatkových kanálech a jejich interakce s mezními vrstvami

•Experimentální postupy a prostředky v aerodynamice vysokých rychlostí

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Schlichting H., Gersten K., Boundary-Layer Theory, Springer, 2016

•White F. M., Viscous Fluid Flow, McGraw-Hill, 3rd edition, 2006

•Nožička J., Mechanika tekutin, Nakladatelství ČVUT, Praha 2007

•Drábková S. a kolektiv, Mechanika tekutin, učební text, VŠB – Technická univerzita, Ostrava, 2007

•Dvořák R.:Vnitřní aerodynamika, ČVUT, Praha, 1987

•Dvořák, R., Kozel, K.: Matematické metody v aerodynamice, ČVUT, Praha 1992

•Dvořák, R., Kozel, K.: Matematické modelovaní v aerodynamice, ČVUT, Praha 1996

•Shapiro, A.H.: Compressible Fluid Flow I+II, New York, 1958

•Anderson, J.D.: Modern Compressible Flow, New York, 1982

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KN:D-104
Luxa M.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Konzultační místnost 12101
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5900906.html