Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pravděpodobnost a statistika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2012050 KZ 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Gejza Dohnal
Přednášející:
Gejza Dohnal
Cvičící:
Gejza Dohnal
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Vysvětlení pojmu pravděpodobnostního prostoru, podmíněné pravděpodobnosti, Bayesova věta. Práce s náhodnou veličinou, základní pravděpodobnostní modely. Metody statistické indukce a popis základních metod statistické analýzy dat, testování statistických hypotéz a regresní analýzy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Pravděpodobnost a pravděpodobnostní prostor.

•Náhodná veličina a její charakteristiky. Pravděpodobnostní rozdělení náhodných veličin.

•Některé standardní diskrétní a spojité pravděpodobnostní modely.

•Náhodný vektor, jeho charakteristiky.

•Rozdělení transformované náhodné veličiny.

•Zákon velkých čísel, centrální limitní věty.

•Úloha statistické indukce, základní soubor, výběr.

•Statistické charakteristiky výběru, frekvenční analýza.

•Bodový odhad parametrů výběru.

•Intervaly spolehlivosti.

•Testování hypotéz o parametrech výběru.

•Testy dobré shody.

•Některé neparametrické testy.

Osnova cvičení:

•Pravděpodobnost a pravděpodobnostní prostor.

•Náhodná veličina a její charakteristiky. Pravděpodobnostní rozdělení náhodných veličin.

•Některé standardní diskrétní a spojité pravděpodobnostní modely.

•Náhodný vektor, jeho charakteristiky.

•Rozdělení transformované náhodné veličiny.

•Zákon velkých čísel, centrální limitní věty.

•Úloha statistické indukce, základní soubor, výběr.

•Statistické charakteristiky výběru, frekvenční analýza.

•Bodový odhad parametrů výběru.

•Intervaly spolehlivosti.

•Testování hypotéz o parametrech výběru.

•Testy dobré shody.

•Některé neparametrické testy.

Cíle studia:
Studijní materiály:

•Likeš J., Machek J.: Počet pravděpodobnosti, SNTL Praha 1982, MVŠT sešit 10

•Anděl J.: Matematická statistika. SNTL Alfa 1978

•Dohnal G.: Základy stochastiky, sbírka příkladů.

•Učební texty na http://sms.nipax.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KN:A-420
Dohnal G.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Učebna KA420

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5900606.html