Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metoda konečných objemů II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2011074 ZK 4 2P+0C česky
Garant předmětu:
Jiří Fürst
Přednášející:
Jiří Fürst
Cvičící:
Jiří Fürst
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s aplikacemi metody konečných objemů (MKO) v mechanice tekutin. Zaměřuje se přitom převážně na řešení vícerozměrného proudění nestlačitelné a stlačitelné tekutiny.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Metoda konečných objemů pro vícerozměrné úlohy, diskretizace rovnice konvekce s difuzí na kartézské síti.

•Sítě pro MKO v oblastech se složitou geometrií, křivočaré sítě, nestrukturované sítě

•Diskretizace rovnice konvekce s difuzí na nestrukturované síti

•Schémata vyššího řádu přesnosti pro vícerozměrné problémy

•Navierovy-Stokesovy rovnice pro nestlačitelnou tekutinu, projekční metody

•Algoritmus SIMPLE pro stacionární proudění nestlačitelné tekutiny

•Řešení soustav lineárních rovnic vzniklých při aplikaci algoritmu SIMPLE

•Řešení nestacionárního problému pomocí algoritmu PISO

•Řešení vybraného problému proudění nestlačitelné tekutiny

•Algoritmus SIMPLE pro případ stlačitelné tekutiny

•Metody pro řešení stlačitelného proudění založené na numerickém toku vycházejícím z Riemannova problému

•Řešení vybraného problému proudění stlačitelné tekutiny

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•J.H. Ferziger, M. Peric: Computational methods for fluid dynamics, Springer, 2012

•H.K.Versteeg, W. Malalasekera“ An Introduction to Computational Fluid Dynamics, The Finite Volume Method, Pearson, 2007

•J. Fürst, K. Kozel: Numerická řešení problémů proudění I, skripta ČVUT, 2001

•J. Fořt, K. Kozel: Numerická řešení problémů proudění II, skripta ČVUT, 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KN:D-104
Fürst J.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Konzultační místnost 12101
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5900306.html