Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy větrání

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2161036 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Vladimír Zmrhal
Přednášející:
Petr Zelenský, Vladimír Zmrhal
Cvičící:
Petr Zelenský, Vladimír Zmrhal
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Aplikace základních pojmů v oboru větrání. Hygienické požadavky na větrání, přehled větracích systémů, základní výpočtové údaje, návrh nuceného a přirozeného větrání, distribuce vzduchu, prvky větracích zařízení, návrh potrubní sítě, požární ochrana. Projektování VZT systémů.

Požadavky:

Znalost témat: Hygienické požadavky na větrání. Druhy větracích systémů. Základní výpočtové údaje. Návrh nuceného a přirozeného větrání. Distribuce vzduchu, prvky větracích zařízení. Návrh potrubní sítě. Požární ochrana. Projektování VZT systémů.

Osnova přednášek:

Hygienické požadavky na větrání. Druhy větracích systémů. Základní výpočtové údaje. Návrh nuceného a přirozeného větrání. Distribuce vzduchu, prvky větracích zařízení. Návrh potrubní sítě. Požární ochrana. Projektování VZT systémů.

Osnova cvičení:

Procvičení témat: Hygienické požadavky na větrání. Výpočet přirozeného větrání. Návrh větracího zařízení pro odvod tepla a škodliviny. Výkony výměníků tepla vč. ZZT. Distribuce vzduchu v prostoru. Návrh potrubní sítě.

Cíle studia:

Získání základních znalostí v oboru větrání.

Studijní materiály:

NOVÝ R., Technika prostředí. Vydavatelství ČVUT. Praha 2000.

CHYSKÝ J., HEMZAL K. a kol. Větrání a klimatizace. Technický průvodce. Bolit Brno. 1993.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5893706.html