Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Umělé orgány a náhrady

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIUON ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Lenka Lhotská
Přednášející:
Lenka Lhotská
Cvičící:
Matej Daniel, Václav Křemen, Patrik Kutílek, Lenka Lhotská, Karel Roubík
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět nabízí přehled problematiky návrhu a realizace umělých orgánů a funkčních náhrad. Zvláštní pozornost věnuje specifickým vlastnostem různých typů náhrad. Postupně budou probrána témata věnovaná náhradám kloubů a končetin, umělým orgánům, stimulátorům.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Přehled orgánů a jejich funkcí a umělých náhrad, biokompatibilita

2.Okysličování krve, umělá plíce, umělá plicní ventilace

3.ECMO

4.Umělá ledvina, hemodialýza, peritoneální dialýza

5.Umělá slinivka, umělá játra

6.Kardiostimulátory

7.Hluboká mozková stimulace

8.Kochleární implantát, umělá sítnice

9.Bionické náhrady končetin, kloubní náhrady

10.Budoucí směry: 3D tisk, nanoroboty

Osnova cvičení:

Cvičení:

1.Kinematika a dynamika pohybu protéz s využitím akcelerometrického systému. Metody zpracování dat a jejich kvantitativní hodnocení pomocí výpočetní techniky.

2.Dynamika, silové a momentové účinky v protézách. Metody zpracování dat a jejich kvantitativní hodnocení pomocí výpočetní techniky.

Cíle studia:

Předmět nabízí přehled problematiky návrhu a realizace umělých orgánů a funkčních náhrad. Zvláštní pozornost věnuje specifickým vlastnostem různých typů náhrad. Postupně budou probrána témata věnovaná náhradám kloubů a končetin, umělým orgánům, stimulátorům.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Annesini M.C., Marrelli L., Piemonte V., Turchetti L.: Artificial Organ Engineering. Springer London, 2017.

[2] Goyal M.R.: Biomechanics of Artificial Organs and Prostheses. Apple Academic Oress, 2014.

Doporučená:

[1] Pal S.: Design of Artificial Human Joints & Organs. Springer, 2013

[2] Cook A.M, Miller J.: Assitive Technologies. Principles and Practice, Mosby Elsevier 2008

Poznámka:

Modul B

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5882106.html