Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Letadlová a kosmická technika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2222052 KZ 4 2P+1C+0L česky
Garant předmětu:
Robert Theiner
Přednášející:
Jaroslav Kousal, Robert Theiner
Cvičící:
Ondřej Hladík, Jaroslav Kousal, Robert Theiner
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět má vstupní charakter pro studenty oboru letadlová a kosmická technika. Studenty seznamuje se základní návrhovou filosofií leteckých konstrukcí, rolí stavebních předpisů. Popisuje základní druhy zatížení letadel, zejména letová a hmotové charakteristiky letounů. V popisné části rozebírá uspořádání leteckých konstrukcí, jejich členění a popis a vysvětluje přenos silových účinků jejími nosnými částmi. V oblasti kosmické techniky seznamuje studenty s kosmickým prostředím, orbitální mechanikou, kosmickými pohony a nosiči, umělými tělesy a pozemním zabezpečením.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:

1.Historie a vývoj letadlové a kosmické techniky, kategorizace letadel

2.Základní návrhové filosofie stavby letadel a role stavebních předpisů při jejích utváření

3.Bezpečnost, spolehlivost a letová způsobilost letadlové techniky

4.Zatížení letounu, násobek, letová obálka provozních násobků

5.Hmotnosti (provozní, návrhové), centráž, hmotnosní obálka, diagram platící zatížení – dolet

6.Konstrukce základních částí letounu – křídlo, ocasní plochy

7.Konstrukce základních částí letounu – trup, pohonná jednotka

8.Konstrukce základních částí letounu – podvozek, letadlové systémy

9.Kosmické prostředí – fyzikálně-technické souvislosti, vakuum, plazma, záření, kosmická tříšť, mikrogravitace

10.Orbitální mechanika – keplerovská dynamika, oběžné dráhy, základní manévry

11.Pohony a nosiče – reaktivní kosmické pohony, pohonné látky, vícestupňový nosič

12.Umělá kosmická tělesa – rozdělení typů, subsystémy, užitečné vybavení, specifika pilotovaných letů

13.Pozemní segment a organizace – výroba, kosmodromy, komunikace, průběh mise, kosmonautika ve světě a v ČR

Osnova cvičení:

Cvičení budou v úvodní části zaměřena na praktická procvičení stavových relací mezi veličinami mezinárodní standardní atmosféry a výpočet základních aerodynamických silových účinků. Dále budou seznamovat s obsahem stavebních předpisů a způsobem jejich použití při návrhu zatížení (letové obálky provozních násobků) dle konkrétní kategorie letounu. V závěrečné části bude procvičeno sestavení hmotnostní obálky a metodika průkazu letecké konstrukce početní pevnostní kontrolou vybraných částí draku (nosník, dutina, vzpěra). V rámci cvičení budou rovněž organizovány exkurze s praktickými ukázkami zkoušek leteckých konstrukcí.

V části věnované kosmické technice bude hlavní pozornost věnována základním parametrům oběžných drah, ukázkám základních manévrů, výpočtu spotřeby pohonných látek a srovnání jednostupňového a vícestupňového nosiče.

Cíle studia:

Seznámit se základy leteckých konstrukcí, motorů a kosmonautiky.

Studijní materiály:

•Slavík S.: Stavba letadel (učební texty), Vydavatelství ČVUT, 1997, ISBN 80-01-01671-4

•Slavík S.: Drak a systémy, nouzové vybavení letounu (učební texty), Akademické nakladatelství CERM, 2005, ISBN 80-7204-437-0

•Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I, Vydavatelství ČVUT, 2004, ISBN 80-01-03073-3

•Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel II, Vydavatelství ČVUT, 2005

•Roskam, J.: Airplane Design, Roskam Aviation and Engineering Corporation Rt4, Box 274, Otava, Kansas, 1989

•Raymer, P. R. Aircraft Design: A Conceptual Approach, 3. vydání, Reston VA: AAIA, Inc., 1999, ISBN 1-56347-281-0

•Torenbeek, E. Synthesis of Subsonic Aircraft Design, Delft: Delft University Press, 1982, ISBN 90-247-2724-3

•Nyu, M.C.Y. Airframe Structural Design, 8. vydání, Hong Kong: CONMILIT PRESS LTD, 1995, ISBN 962-7128-04-X.

•M. Macdonald, V.Badescu (ed.): The International Handbook of Space Technology, Springer, 2014, ISBN 978-3-642-41100-7

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KN:A-213
Theiner R.
Kousal J.

12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Rýsovna KA213 12122
místnost KN:A-213
Theiner R.
Kousal J.

14:15–15:00
(paralelka 1)
Karlovo nám.
Rýsovna KA213 12122
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5879506.html