Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Pokročilé metody pro diagnostiku a korekci zraku

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIPMDZ ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Jiří Novák
Přednášející:
Jiří Novák
Cvičící:
Jiří Novák
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět je podrobně zaměřen na principy modelování, návrhu a současné i budoucí aplikace moderních metod využívaných pro diagnostiku a korekci zraku, zejména pak aplikaci nových optoelektronických prvků a digitálních technologií.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

1. Analýza a modelování aberací optického systému oka. Vliv aberací na

kvalitu sítnicového obrazu a vidění.

2. Možnosti komplexní analýzy vlastností rohovky a předního segmentu oka.

3. Moderní technologie diagnostiky sítnice a trendy jejich vývoje.

4. Možnosti zohlednění aberací a parametrů oka v návrhu moderních

korekčních pomůcek a při refrakční chirurgii.

5. Tekuté krystaly, optoelektronické displeje, asférická a difraktivní

optika pro oční optiku.

6. Moderní možnosti korekce presbyopického stavu oka.

7. Adaptivní a aktivní optické prvky a systémy v oční optice a oftalmologii.

8. Analýza faktorů komfortu nošení kontaktních čoček.

9. Moderní displeje a zobrazovací systémy pro diagnostiku a korekci zraku.

10. „Chytré“ korekční a diagnostické čočky, pomůcky a přístroje.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět je podrobně zaměřen na principy modelování, návrhu a současné i budoucí aplikace moderních metod využívaných pro diagnostiku a korekci zraku, zejména pak aplikaci nových optoelektronických prvků a digitálních technologií.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] M. Kaschke: Optical Devices in Ophthalmology and Optometry: Technology, Design Principles and Clinical Applications. Wiley VCH, 2013.

[2] W. Benjamin: Borish's Clinical Refraction. Butterworth-Heinemann, 2006.

Doporučená:

[1] G. Dai: Wavefront Optics for Vision Correction: Technology, Design Principles and Clinical Applications. Bellingham, SPIE Press, 2008.

[2] R.R. Krueger, et al.: Wavefront Customized Wavefront Correction. SLACK Inc., 2004.

[3] J. Porter, et al.: Adaptive Optics for Visual Science. Principles, Practices, Design and Applications. John Wiley & Sons, 2006.

[4] M. Sinjab: Corneal Topography in Clinical Practice. Jaypee-Highlights Medical Publishers Inc, 2012.

[5] C.M.Corbett et al.: Corneal Topography: Principles and Applications. BMJ Books, 1999.

[6] D. A. Atchison, G.Smith: Optics of the Human Eye. Butterworth Heinemann 2000.

[7] W.Barfield: Wearable Computers and Augmented Reality. CRC Press 2015.

[8] B. Hoefflinger (Ed.): High-Dynamic-Range (HDR) Vision. Springer 2007.

Poznámka:

Modul D

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5879106.html