Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Neurotechnologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DINEU ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Karel Hána
Přednášející:
Gleb Donin, Karel Hána, David Vrba
Cvičící:
Gleb Donin, Karel Hána, David Vrba
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými neuroinženýrskými principy: od základů neurověd po konkrétní aplikace neurotechnologií včetně pokročilých technik zpracování biosignálů.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

Přednášky:

1.Neurotechnologie a biomedicínské inženýrství.

2.Neuroanatomie a neurofyziologie.

3.Měření a zpracování biologických signálů v neurológii. Elektronické senzory.

4.EEG, evokované potenciály.

5.Audiovisuální stimulace, binaurální rytmy.

6.Biologická zpětná vazba. Neurofeedback. HRV biofeedback.

7.Rozhraní člověk (lidský mozek) - počítač, virtuální realita.

8.Neuropsychologická diagnostika, metody.

9.Neurotechnologie určené pro zlepšení mozkové činnosti

10.Shrnutí, světová centra výzkumu, trendy.

Osnova cvičení:

Cvičení:

1.Ověřeni možnosti teplotního ohřevu během přímé kortikální stimulace

2.Vytvoření individuální geometrie hlavy a mozku pacienta pro výpočet rozložení elektrického pole ve stimulované oblasti.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými neuroinženýrskými principy: od základů neurověd po konkrétní aplikace neurotechnologií včetně pokročilých technik zpracování biosignálů.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] PTÁČEK, R.; NOVOTNÝ, M. a kol.: Biofeedback v teorii a praxi. GRADA Praha, 2017. ISBN 978-80-247-5694-3

[2] ROSINA, J. ; VRÁNOVÁ, J.; KOLÁŘOVÁ, H.; STANEK, J.: Biofyzika: pro zdravotnické a biomedicínské obory. Praha, Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4237-3

[3] KHAZAN, Z.I.: The Clinical Handbook of Biofeedback: A Step-by-Step Guide for Training and Practice with Mindfulness. Wiley-Blackwell, 1 edition, 2013. ISBN-13: 978-1119993711

[4] Rajesh P. N.: Brain-Computer Interfacing: An Introduction. Cambridge University Press, 1 edition, 2013. ISBN-13: 978-0521769419

[5] EVANS, R. J., TURNER, R.: Rhythmic Stimulation Procedures in Neuromodulation. Academic Press, 1 edition, 2017. ISBN-13: 978-0128037263

Doporučená:

[1] HELLIER, L., J.: The five senses and beyond: the encyclopedia of perception. Santa Barbara, California, Greenwood, 2016. ISBN-13: 978-1440834165

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Poznámka:

Modul E

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5878006.html