Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Kvantifikace hodnocení rehabilitačního procesu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIKHRP ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Pavel Smrčka
Přednášející:
Markéta Janatová, Jaroslav Průcha, Pavel Smrčka
Cvičící:
Markéta Janatová, Jaroslav Průcha, Pavel Smrčka
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studentů s moderními metodami v oblasti kvantifikace rehabilitačního procesu. Důraz je kladen na vysvětlení principů různých diagnostických přístupů při objektivním hodnocení poruch motorických a kognitivních funkcí a na uplatnění konkrétních postupů a instrumentace v klinické praxi, včetně monitorace pacientů v domácím prostředí.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. Výzkum a moderní trendy v diagnostické aplikaci technických prostředků v rehabilitaci.

2. Využití vizuální zpětné vazby v diagnostice a terapii pacientů s poruchou rovnováhy.

3. Aplikace robotických systémů, např. exoskeletů a rehabilitačních robotů.

4. Diagnostické nástroje ke kvantifikaci poruch motorických a kognitivních funkcí.

5. Kvantifikace rehabilitačního procesu při podávání vakuově kompresní terapie.

6. Kinematická analýza pohybu u pacientů s motorickým deficitem.

7. Diagnostika s využitím stabilomterie a plantografie.

8. Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka.

9. Technické prostředky v diagnostice poruch hybnosti horních končetin.

10. Monitoring a diagnostika pacientů při terapii v domácím prostředí.

Osnova cvičení:

Cvičení:

1. Kinematika a dynamika pohybu těla s využitím akcelerometrického systému. Metody zpracování dat a jejich kvantitativní hodnocení pomocí výpočetní techniky.

2. Dynamika, silové a momentové účinky v segmentech těla. Metody zpracování dat a jejich kvantitativní hodnocení pomocí výpočetní technik

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámení studentů s moderními metodami v oblasti kvantifikace rehabilitačního procesu. Důraz je kladen na vysvětlení principů různých diagnostických přístupů při objektivním hodnocení poruch motorických a kognitivních funkcí a na uplatnění konkrétních postupů a instrumentace v klinické praxi, včetně monitorace pacientů v domácím prostředí.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] SCHMIDT, Richard A., et al. Motor Control and Learning, 6E. Human kinetics, 2018.

[2] TAHMOSYBAYAT, Robin, et al. A systematic review and meta-analysis of outcome measures to assess postural control in older adults who undertake exergaming. Maturitas, 2017, 98: 35-45.

[3] STŘEDA, Leoš a Karel HÁNA. EHealth a telemedicína: učebnice pro vysoké školy. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5764-3.

Doporučená:

[1] COTTRELL, Michelle A., et al. Real-time telerehabilitation for the treatment of musculoskeletal conditions is effective and comparable to standard practice: a systematic review and meta-analysis. Clinical rehabilitation, 2017, 31.5: 625-638.

[2] HOWARD, Matt C. A meta-analysis and systematic literature review of virtual reality rehabilitation programs. Computers in Human Behavior, 2017, 70: 317-327.

Poznámka:

Modul B

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5876206.html