Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Havárie a životní prostředí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144HZIP Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Kateřina Slavíčková
Přednášející:
Václav Kratochvíl, Bronislava Rohanová, Kateřina Slavíčková
Cvičící:
Bronislava Rohanová, Kateřina Slavíčková
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Předmět Havárie a životní prostředí je zaměřen na prevenci a řešení havárií s únikem nebezpečných látek do jednotlivých složek životního prostředí. Seznamuje studenty s touto problematikou a postupy složek IZS předurčených pro zásahy při haváriích nebezpečných látek.

Požadavky:

zápočet - docházka, vypracování a prezentace praktických úloh zadaných na cvičení

zkouška - písemný test, ústní

Osnova přednášek:

1.Nebezpečné látky z hlediska předurčení jednotek požární ochrany pro zásahy na území ČR

2.Úkoly a postavení složek IZS předurčených pro zásahy při haváriích nebezpečných látek. Jednotky požární ochrany v ČR, rozdělení, vybavení, předurčenost"

3.Identifikace nebezpečných látek, dokumentace, TRINS, Kemler kód, UN kód, HAZCHEM, DIAMANT

4.Úkoly jednotek PO při technickém zásahu nebo technologické pomoci, zákon o PO Vnitřní a vnější havarijní plány ve vztahu k ochraně ŽP a ochraně před haváriemi"

5. a 6 V.yzvané přednášky Prevence závažných havárií

7. PTCH a TBP, použití hodnot při prevenci a zásazích, detekce

8. Stanovení množství sil a prostředků jednotek PO pro zásahy při haváriích Taktické a prověřovací cvičení jednotek požární ochrany. Možnosti složek IZS při zamezení šíření havárie, vybavení "

9. Způsoby likvidace havárií NLCHS

10. Ochrana personálu složek IZS pro havárie Ochrana techniky při zásahu při ropné havárii. Hasiva a sorbenty ve výbavě jednotek požární ochrany

11. Využití PBZ pro likvidaci úniků a havárií NLCHS

12. Výpočty množství vody a pěnidla pro zásahy při haváriích nebezpečných látek. Dekontaminace personálu a techniky jednotek požární ochrany"

Osnova cvičení:

1. Plošné pokrytí území ČR, předurčenost jednotek požární ochrany - prezentace, zpracování

2. Stanovení množství sil a prostředků jednotek PO pro zásahy při haváriích – výpočty

3. Vyzvaná přednáška -EIA - Posuzování vlivů na životní prostředí

4. Taktické a prověřovací cvičení jednotek požární ochrany - zpracování cvičení

5. Výpočty množství vody a pěnidla pro zásahy při haváriích nebezpečných látek, příklady

6. Exkurze u HZS

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se znečištěním životního prostředí nebezpečnými látkami v důsledku havárií a úniku těchto látek do životního prostředí, s řešením těchto havárií a se způsoby odstranění znečištění prostředí nebezpečnými látkami.

Studijní materiály:

Kratochvíl, V., Navarová, Š., Kratochvíl M.(2021): Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách. Stručná encyklopedie pro jednotky PO, požární prevenci a odbornou veřejnost, ISBN 978-80-7385-238-2

Bartlová, I. (2005) Nebezpečné látky I., Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, ISBN 86-86634-59-0

Bartlová I. (2012) Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, ISBN 9788073851125 Kroupa, M., Říha, M. (2010) Průmyslové havárie, ISBN 978-80-86795-87

Bartlová, I. (2008) Prevence a připravenost na závažné havárie, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, ISBN 788073850494

Homburg, E., Vaupel, E. (2019)Hazardous Chemicals: Agents of Risk and Change, 1800-2000 (Environment in History: International Perspectives Book 17), Berghahn Books, ASIN: B07N1CCTV1

Pohanish, R. (2017) Sittig's Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens, 7th Edition, ISBN: 9780323389686

Sparling, D. (2016) Ecotoxicology Essentials, 1st Edition, Environmental Contaminants and Their Biological Effects on Animals and Plants, ISBN: 9780128019474

Kletz, T., Amyotte, P. (2019) What Went Wrong?, 6th Edition, Case Histories of Process Plant Disasters and How They Could Have Been Avoided, ISBN: 9780128105399

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-784

14:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B784
místnost TH:B-784

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B784
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5875706.html