Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Biotelemetrické systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIBTS ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Karel Hána
Přednášející:
Karel Hána, Jan Mužík, Pavel Smrčka
Cvičící:
Karel Hána, Jan Mužík, Pavel Smrčka
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Přehled hardwarových a softwarových prostředků pro telemedicínu, význam a aplikace telemedicínských systémů v legislativním prostředí ČR a EU; osobní zdravotní dohledové systémy; telemonitorace pacientů při rehabilitaci, využití virtuální reality; biotelemetrie; profesní monitoring, monitorování členů IZS a vojáků.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Přehled hardwarových a softwarových prostředků pro telemedicínu, význam a aplikace telemedicínských systémů v legislativním prostředí ČR a EU.

2.Informatika, architektrura počítače, vstrupně-výstupní zařízení, přehled operačních systémů, počítačové sítě - praktické využití, telemedicínské datové standardy, HL7, interoperabilita.

3.Osobní zdravotní dohledové systémy I.; lokální biotelemetrie - monitorace EKG, dechu, aktivity, myopotenciálů, tělesné teploty atd. synchronní a asynchronní telemedicína - základní koncepty.

4.Osobní zdravotní dohledové systémy II. - domácí monitorace pacientů

5.Telemonitorace pacientů při rehabilitaci, využití virtuální reality.

6.Biotelemetrie - základní pojmy, synchronní a asynchronní telemedicína, standardy DICOM, PACS, telemonitorace biomedicínských dat - EKG, krevního tlaku, teploty, fyzické aktivity, glykemie.

7.Osobní dohledové systémy pro distanční on-line monitorování.

8.Profesní monitoring, monitorování členů IZS - příklady systémů, domácí dohledové systémy a senzorové sítě - monitorace seniorů, kardiakům diabetiků

9.Telemonitorace EKG, telemonitorace pacientů s kardiostimulátory s vestavěným defibrilátorem. Robotická chirurgie.

10.Profesní telemonitorace vojáků a členů IZS, zejm. hasičů. Podpora výcviku a zásahu. Zadání samostatné seminární práce.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení (bloková forma výuky po 4 vyučovacích hodinách):

1.lokální biotelemetrie - monitorace EKG, dechu, aktivity, myopotenciálů, tělesné teploty atd. synchronní a asynchronní telemedicína - základní koncepty

2.domácí monitorace pacientů: ukázka fungování dohledového systému pro seniory, domácí telemonitorace glykemie

Cíle studia:

Přehled hardwarových a softwarových prostředků pro telemedicínu, význam a aplikace telemedicínských systémů v legislativním prostředí ČR a EU; osobní zdravotní dohledové systémy; telemonitorace pacientů při rehabilitaci, využití virtuální reality; biotelemetrie; profesní monitoring, monitorování členů IZS a vojáků.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] STŘEDA, L.; HÁNA, K.: eHealth a telemedicína. GRADA Praha, 2016. ISBN: 978-80-247-5764-3

[2] KONSTANTINA, S. N.: Handbook of Biomedical Telemetry (IEEE Press Series on Biomedical Engineering). Wiley-IEEE Press, 1 edition, 2014. ISBN-13: 978-1118388617

[3] BARCULO, D.; DANIELS, J.: Telemetry: Research, Technology and Applications. Nova Science Publishers, Inc., 2013. ISBN-13: 978-1606925096

Doporučená:

[1] LEMOYNE, R.; MASTROIANNI, T.: Wearable and Wireless Systems for Healthcare I: Gait and Reflex Response Quantification (Smart Sensors, Measurement and Instrumentation). Springer, 2017. ISBN-13: 978-9811056833

[2] LEMOYNE, R.; MASTROIANNI, T.; WHITING, D.; TOMYCZ, N.: Wearable and Wireless Systems for Healthcare II: Movement Disorder Evaluation and Deep Brain Stimulation Systems (Smart Sensors, Measurement and Instrumentation). Springer, 2019. ISBN-13: 978-9811358074

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Poznámka:

Modul D

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5869306.html