Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Biomateriály a biokompatibilita

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIBMBK ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Petr Písařík
Přednášející:
Jan Mikšovský, Petr Písařík
Cvičící:
Jan Mikšovský, Petr Písařík
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět nabízí přehlednou informaci o současných možnostech využití biomateriálů v lékařství a specifických oblastech výzkumu. Pozornost je věnována především aspektům biokompatibility v klinické praxi.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Úvod, historie, definice biomateriálů, biokompatibilita, rozdělení materiálů (složení, struktura),

2.vlastnosti biomateriálů,

3.pevné látky – opakování, meziatomární vazby,

4.kovy, titan, oxid zirkonu, slitiny,

5.testování mechanických vlastností, koroze,

6.uhlík, pyrolytický uhlík, diamantu- podobný uhlík,

7.kompozitní materiály, polymerní materiály,

8.keramika, hydroxyapatit, sklo,

9.materiály s tvarovou pamětí – NITINOL,

10.nanotechnologie, etické problémy

Osnova cvičení:

Osnova cvičení (bloková forma výuky po 4 vyučovacích hodinách):

1.testování biomateriálů, biokompatibilita a cytotoxicita

2.aplikace biomateriálů pro náhradu měkkých tkání a tvrdých tkání

Cíle studia:

Předmět nabízí přehlednou informaci o současných možnostech využití biomateriálů v lékařství a specifických oblastech výzkumu. Pozornost je věnována především aspektům biokompatibility v klinické praxi.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]Biomaterials Science, An Introduction to Materials in Medicine, Edited by A.S. Ratner, A.S. Hoffman, F.J. Schon, J.E. Lemons, Second Edition, Elsevier, 2004

[2]L. Navrátil, J. Rosina a kol., Medicínská fyzika, Grada

[3]The Biomedical Engineering Handbook, Second Edition

Doporučená literatura:

[1]V. Nelea, I.N. Mihailescu, M. Jelínek , Biomaterials: New Issues and Breakthrouhs for Biomedical 5. Applications, in R.W. Eason – Pulsed Laser Deposition of Thin Films, Wiley, 2007

[2]R.A. Freitas, Nanomedicine, Vol. II: Biocompatibility, Landes Bioscience

[3]Kraus, H. Frank, I. Kratochvílová, Úvod do fyziky pevných látek, skripta ČVUT FJFI, 2001

[4]B. Kratochvíl, V. Švorčík, D. Vojtěch, Úvod do studia materiálů, VŠCHT, 2005

[5]S. Ramakrishna et.al Biomaterials, A nano approach, CRC press

[6]Joon Park, Bioceramics, Springer

Poznámka:

Modul A

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5868406.html