Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technologie tváření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2331092 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy technologie tváření, základy tvařitelnosti, Základními principy vybraných technologií tváření, návrh a projektování výlisků, návrh a projektování výkovků, používaných tvářecích strojů a zařízení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

-Úvod do tváření, základní charakteristiky tváření, základní rozdělení tvářecích operací.

-Plastická deformace, základní zákony plastické deformace, vztah napětí a deformace.

-Tvařitelnost, faktory ovlivňující tvařitelnost, zkoušky tvařitelnosti.

-Charakteristika vybraných technologií tváření I.

-Charakteristika vybraných technologií tváření II.

-Výpočty energosilových parametrů pro vybrané výrobní technologie, volba tvářecích strojů pro plošné a objemové tváření, dosahovaná přesnost, používané polotovary.

-Pravidla pro návrh lisovacího plánu, volba můstků, návrh tvářecího stroje.

-Projektování lisoven, materiálové toky, manipulace s materiálem, návrh technologického postupu výlisku.

-Konstrukce lisovacího nástroje.

-Návrh konstrukce výkovku, volba přídavků, úkosů, poloměrů zaoblení a přechodů, tloušťky stěn, tolerance výkovků, návrh polotovaru.

-Volba předkovacích operací pro tváření na lisech a na bucharech, ohřev materiálu, návrh technologického postupu.

-Konstrukce kovacího nástroje.

-Tepelné zpracování, kontrola a čištění výkovků a výlisků.

Osnova cvičení:

Návrh výlisku:

- Návrh nástřihového plánu

- Postup výroby výlisku

- Návrh tvářecího stroje

- Návrh dalších zařízení

- Materiálový tok

- Dispoziční řešení výroby

- Celkový výrobní postup

Návrh výkovku:

- Návrh tvaru výkovku

- Návrh polotovaru

- Návrh postupu výroby

- Návrh tvářecích strojů

- Návrh dalších zařízení

- Návrh dispozičního řešení

- Celkový výrobní postup

Cíle studia:

prohloubení znalostí nad rámec předmětu Technologie I

Studijní materiály:

- Vígner, M.-Zelenka, A.-Král, M.: Metodika projektování výrobních procesů. SNTL/ALFA,1984,

- Zelenka, A.- Král,M.:Projektování výrobních systémů.Vydavatelství ČVUT Praha, 1995,

- Kotouč, J. a kol.: Tvářecí nástroje,Vydavatelství ČVUT Praha, 1993,

- Král, M.: Projektování výrobních procesů I.Vydavatelství ČVUT Praha, 1992

- Semiatin S.L.: ASM Handbook, 14B Metalworking: Sheet Forming, ASM International, 2006, ISBN 978-0-87170-710-9

- Semiatin S.L.: ASM Handbook, 14A Metalworking: Bulk Forming, ASM International, 2005, ISBN 0-87170-708-X

- další literatura dle doporučení přednášejícího

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5863606.html