Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Low-Energy Cooling of Buildings

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E163048 Z 3 1P+1C anglicky
Garant předmětu:
Miloš Lain
Přednášející:
Miloš Lain
Cvičící:
Miloš Lain
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Předmět podává základní informace nízkoenergetických, alternativních a pasivních metodách chlazení budov.

Požadavky:

Zpracování zprávy. Znalost témat předmětu.

Osnova přednášek:

Tepelná zátěž budov, chladicí výkon klimatizace, vnější klima, vnitřní zdroje tepla. Strojní chlazení, volné chlazení, akumulace chladu, využití odpadního tepla. Pasivní chlazení - koncepce budov. Nízkoenergetické chlazení - adiabatické chlazení vzduchu, noční větrání, sálavé chlazení s akumulační hmotou, chlazení využívající chlad ze zemského polomasivu, systémy pro využití vysokoteplotního chlazení (sálavé chlazení, vytěsňovací přívod vzduchu).

Osnova cvičení:

Předmět je organizován formou seminářů. Seznámení se s zadanými budovami a jejich klimatizačním systémem

Příprava monitorování provozu a spotřeb.

Analýzy naměřených dat.

Návrh opatření pro snížení energetické náročnosti.

Na jedné budově pracují týmy 2 až 5 osob dle rozsahu prací a společně vypracují zprávu, která je podkladem pro získání zápočtu. Součástí seminářů by byl i můj výklad. Počet a hodinový rozsah seminářů určíme operativně, dle potřeby a časových možností.

Cíle studia:

Přehled o nizkoenergetických metodách chlazení budov a snižování energetické náročnosti klimatizace uplatněný na konkrétní budově.

Studijní materiály:

Passive cooling of buildins, M. Santamouris, D. Asimakopoulos, London 2001

Natural ventilation on Buildings, F. Allard, London 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5854106.html