Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Heat Supply

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E162066 KZ 4 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Tomáš Matuška
Přednášející:
Tomáš Matuška
Cvičící:
Tomáš Matuška
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Centralizované zásobování teplem se zdroji tepla ve výtopenském a teplárenském režimu. Zdroje tepla. Tepelné sítě. Předávací stanice.

Požadavky:

předměty Technika prostředí

Osnova přednášek:

Klimatické údaje. Návrh výkonu pro vytápění a přípravu TV. Druhy tepelných sítí. Návrh průtoků a světlosti potrubí sítě. Hydraulický výpočet tepelné sítě. Tepelné ztráty rozvodu. Hospodárná tloušťka izolace. Pevnostní výpočty tepelných sítí. Teplotní dilatace a jejich kompenzace. Druhy předávacích stanic a jejich prvky. Tepelné oběhy (Carnot, Rankin-Clausius). Zdroje tepla pro výtopny a teplárny.

Osnova cvičení:

Návrh výkonu pro vytápění a přípravu TV. Potřeba tepla. Hydraulické výpočty. Tepelné ztráty. Hospodárná tloušťka izolace. Namáhání, dilatace, kompenzace. Tepelné oběhy. Výměníky tepla. Předávací stanice.

Cíle studia:

Studenti získají praktické zkušenosti s projektováním tepelných sítí a zdrojů pro soustavy centralizovaného zásobování teplem.

Studijní materiály:

Brož, K.: Zásobování teplem, ČVUT, 2001

Aktuální webové stránky předmětu, http://users.fs.cvut.cz/tomas.matuska

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5852106.html