Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Heating

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E161566 Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Jiří Bašta
Přednášející:
Jiří Bašta, Jindřich Boháč, Roman Vavřička
Cvičící:
Jindřich Boháč, Roman Vavřička
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Rozšíření znalostí z oboru vytápění obytných a průmyslových budov. Navrhování konvekčních i sálavých otopných soustav.

Požadavky:

Výpočet otopného příkonu a spotřeby tepla. Výpočet tepelných ztrát budov. Teoretická spotřeba tepla a skutečná spotřeba tepla. Teplovodní otopné soustavy konvekční. Otopná tělesa. Zdroje tepla lokálního ústředního a etážového vytápění. Pojistné a zabezpečovací zařízení. Komíny. Elektrické vytápění.

Osnova přednášek:

Výpočet tepelných ztrát budov podle EN, potřeby tepla a paliva. Navrhování a výpočet souproudých a protiproudých dvoutrubkových otopných soustav a jednotrubkových otopných soustav. Hydraulika otopných soustav s vazbou na různé řízení oběhových čerpadel. Malé zdroje tepla. Elektrické vytápění.

Osnova cvičení:

Procvičení témat: Výpočet tepelných ztrát budov podle EN, potřeby tepla a paliva. Navrhování a výpočet souproudých a protiproudech dvoutrubkových otopných soustav a jednotrubkových otopných soustav. Hydraulika otopných soustav s vazbou na různé řízení oběhových čerpadel. Malé zdroje tepla. Elektrické vytápění.

Cíle studia:

Cílem studia je získání potřebných znalostí a dovedností pro inženýrskou praxi v oboru vytápění.

Studijní materiály:

study materials made by a lecturer

· Howell, R.H., Coad, W.J., Sauer, H.J.: Principles of Heating Ventilating and Air Conditioning. ASHRAE.

Atlanta 2009. ISBN 978-1-933742-69-4

· Kishore, V.V.N.: Renewable Energy Engineering and Technology. London 2009. ISBN 978-1-84407-9-699-4

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5850206.html