Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pneumatická doprava

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2163044 Z 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Pavel Vybíral
Přednášející:
Jiří Hemerka, Pavel Vybíral
Cvičící:
Jiří Hemerka, Pavel Vybíral
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Teoretické základy a výpočet pneumatické dopravy zrnitých materiálů potrubím a praktické poznatky při volbě a dimenzování typu dopravy.

Požadavky:

Znalost témat: Rychlost dopravního plynu a tuhých příměsí. Tlaková ztráta při pneumatické dopravě potrubím. Výpočtové metody pneumatické dopravy. Stanovení optimálního průměru potrubí. Dimenzování průměru potrubí a dalších elementů.

Osnova přednášek:

Klasifikace a parametry systémů pneumatické dopravy. Základní veličiny. Rovnice tlakového spádu. Pohybová rovnice částice. Řešení základních případů pneumatické dopravy. Fázový diagram. Výpočtové metody. Optimalizace průměru potrubí. Části pneumatické dopravy, podavače, žlaby, potrubí. Zdroje dopravního tlaku.

Osnova cvičení:

Základní veličiny v pneumatické dopravě - vzájemné vazby. Dopravní rychlost částice a plynu. Tlaková ztráta u základních případů pneumatické dopravy. Porovnání výpočetních metod. Výpočet optimálního průměru potrubí. Pneumatická doprava dřevního odpadu.

Cíle studia:

Získání základních znalostí a dovedností v oblasti pneumatické dopravy zrnitých materiálů potrubím a praktické poznatky při volbě typu dopravy, trasy a dimenzování průměru potrubí a dalších elementů pneumatické dopravy.

Studijní materiály:

Urban, J.: Pneumatická doprava. SNTL, Praha 1964.

Hejma, J., Budinský, K.,Vávra, A., Drkal, F.: Vzduchotechnika v dřevozpracujícím průmyslu, SNTL, Praha 1981.

ZVVZ Enven Engineering, firemní literatura – www.zvvz-enven.cz

Rayman s.r.o., firemní literatura – www.rayman.cz

Hemerka J.: Teoretické základy pneumatické dopravy, studijní text k dispozici na webových stránkách ústavu, 2017

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A1-505e
Vybíral P.
14:15–15:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 505e
místnost T4:A1-505e
Vybíral P.
15:00–15:45
(paralelka 1)
Dejvice
Učebna 505e
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5845806.html