Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metrology and Process Planning

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E341090 Z,ZK 3 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Předmět uvádí do problematiky strojírenské metrologie a do základů technologického projektování.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1) Metrologie, kalibrace, nejistota měření.

2) Způsobilost procesu měření a MSA analýza systému měření. Zdroje variability při měření.

3) Měření v 1 souřadnici. Komunální měřidla, délkoměry, chyby 1. a 2. řádu. Taylorův princip.

4) Měření ve 2 souřadnicích (měřicí mikroskopy) a měření ve 3 souřadnicích (CMM)

5) Úchylky tvaru a polohy. Zásady pro měření a vyhodnocení, měřicí metody.

6) Textura povrchu, profil povrchu. Měřicí metody.

7) Technologické projektování, obecné pojmy, terminologie

8) Rozbor součástkové základy

9) Systém skladby času

10) Normování práce

11) Ergonomie práce

12) Metody štíhlé výroby

13) Digitální podnik, Průmysl 4.0

Osnova cvičení:

1) Komunální měřidla a délkoměry

2) Komunální měřidla a délkoměry

3) Mikroskopy

4) Mikroskopy

5) Kruhovitost a profil povrchu

6) Kruhovitost a profil povrchu

7) Rozbor součástkové základny

8) Návrh výrobního procesu

9) Návrh výrobního procesu

10) Normování práce

11) Normování práce

12) Návrh ergonomického pracoviště

13) Návrh ergonomického pracoviště

Cíle studia:

Cílem studia je si osvojit základní metrologické principy a dovednosti. Předmět si klade za další dílčí cíl seznámit studenty se základními principy a metodami technologického projektování.

Studijní materiály:

- Dvořák, R. - Chmelík, V. - Marek, M.: Strojírenská metrologie. 1. vyd., Praha, ČVUT Praha, 1992, 122 s.

- Metrology in Industry: The Key for Quality (ISTE) by French College of Metrology

- Coordinate Metrology and CAx - Application in Industrial Production, Basics, Interfaces and Integration by Tilo Pfeifer, Dietrich Imkamp and Robert Schmitt

- Coordinate Measuring Machines and Systems (Manufacturing Engineering and Materials Processing) by John A. Bosch (Hardcover - Apr 10, 1995)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5835606.html