Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Enterprise architektury

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD6B36EAR KZ 5 14KP+6KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Předmět poskytne přehled architektur enterprise informačních systémů s důrazem na technologie Spring a Enterprise Java Edition. Studenti se seznámí s nejběžnějšími enterprise architekturami a příslušnými návrhovými vzory. Důraz bude kladen zejména na principy inversion of control, dependence injection a životní cyklus Java bean. Studenti ve dvojicích vypracují samostatnou semestrální úlohu, jejímž cílem bude vyvinutí jednoduché enterprise aplikace.

Požadavky:

Pro pochopení přednášené látky je nezbytná znalost jazyka Java a znalost relačních databázových technologií, zejména tvorby konceptuálního datového modelu, dotazovacího jazyka SQL a transakčního zpracování. Výhodou je znalost základů objektově-relačního mapování.

Osnova přednášek:

1.Úvod, klient-server, vícevrstvá architektura, technologie Java EE, Servlety

2.Architektura a technologie Java EE, Architektonické vzory, MVC, DAO

3.Přístup k databázím, Objektově-relační mapování, JPA 2.0

4.Spring, DI, moduly

5.HTTP, principy REST služeb

6.Webové služby, návrh REST služeb

7.Zabezpečení enterprise aplikací

8.Pokročilá témata JPA, Spring

9.Aplikační servery, Web sockets

10.Principy tvorby klienta pro webové/enterprise aplikace

11.Výkon enterprise aplikací, škálovatelnost, vysoká dostupnost

12.Vybrané techniky a knihovny (Java 8/9/10, aplikační přístup k nerelačním datovým zdrojům)

13.Vyhledávání a enterprise aplikace

14.Praktická nasazení Enterprise aplikací - panelová diskuse

Osnova cvičení:

1.Organizace cvičení, pravidla pro získání zápočtu, BOZP, zadání tématu semestrální práce, Konfigurační management Java EE, Maven, Git

2.Založení projektu, konfigurace projektu, architektura

3.Modelování JPA 1 - ukázkový příklad

4.Kontrolní bod č. 0 - téma a krátký popis, Modelování JPA 2 - vlastní model

5.Spring

6.Ladění a testování

7.Webové služby, REST - ukázkový příklad

8.Webové služby, REST 2 - vlastní model, konzultace

9.Kontrolní bod č. 1 - odevzdání high-level designu semestrální práce

10.Zabezpečení enterprise aplikací

11.Pokročilé techniky JPA a Spring, konzultace

12.Konzultace

13.Kontrolní bod č. 2 - Odevzdání aplikace

14.Kontrolní bod č. 2 - Odevzdání aplikace

Cíle studia:

Studenti získají potřebné teoretické znalosti, aby byli schopni samostatně navrhovat aplikace s enterprise architekturou. Seznámí se s nejběžnějšími aktuálně používanými softwarovými frameworky a způsobem jejich integrace.

Studijní materiály:

Walls C.: Spring in Action, Fourth Edition, Manning Publications Company, 2013, ISBN: 9781617291203

Andrew Lee Rubinger, Bill Burke: Enterprise JavaBeans, 6th Edition, O'Reilly Media, 2010

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5834006.html