Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Veřejné zdravotnictví II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7AMSVZ2 Z,ZK 4 2P anglicky
Podmínkou zápisu na daný předmět je, že student úspěšně absolvoval nebo aspoň získal zápočet a nevyčerpal všechny zkouškové termíny předmětu:
Veřejné zdravotnictví I. (F7AMSVZ1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:
Požadavky:

zápočet: zpracování seminární práce

zkouška: ústní zkouška

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

•Systém sociálního a zdravotního pojištění, ČR, Evropa

•Úvod do problematiky vykazování zdravotní péče

•Zdravotnická statistika

•Národní zdravotnické registry

•Systém DRG (Diagnosis Related Groups)

•Zdravotnická revizní činnost

•Samostatné práce studentů, zápočet

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].Bříza Jan, Adámková Věra: Veřejné zdravotnictví a základní epidemiologie, Grada, 2018, v tisku

[2].Němec J: Principy zdravotního pojištění, Praha, Grada 2008, 240s, ISSN: 978-80-247-2628-1

[3].Adámková Věra: Civilizační nemoci- žijeme spolu. Triton, 2010, 1. vydání, s. 127, ISBN 978-80-7387-413-1

[4].Adámková V, Lesný P - editoři : Prevence, technika, životní styl, Sportpropag, 2014, 1. vydání, s. 215, ISBN 978-80-905800-0-8

platná legislativa – www.mzcr.cz

platná legislativa – www.mpsv.cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5830706.html