Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Veřejné zdravotnictví I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7AMSVZ1 ZK 5 2P anglicky

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:
Požadavky:

Zkouška formou testu v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách. Minimální počet bodů pro splnění zkoušky 19 bodů z 30 možných. Test obsahuje 30 otázek se třemi možnými odpověďmi (počet správných odpovědí nula až tři).

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

•Pojetí zdraví - současná definice. Výklad základních pojmů – nemoc, zdraví, holistický přístup ve zdravotnictví

•Ochrana veřejného zdraví, Pracovní a posudkové lékařství, základní definice pojmů, nemocí z povolání a pracovních úrazů. Nároky pracovního prostředí IZS

•Neinfekční epidemie moderní civilizace, možnosti prevence

•Infekční epidemie moderní civilizace, možnosti prevence

•Legislativní úprava oblasti zdravotnictví

•Hygiena životního prostředí, Hygiena společného stravování, Ochrana veřejného zdraví, CBRN

•Odškodňování úrazů a nemocí v ochraně veřejného zdraví

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].Bříza Jan, Adámková Věra: Veřejné zdravotnictví a základní epidemiologie, Grada, 2018, v tisku

[2].Němec J: Principy zdravotního pojištění, Praha, Grada 2008, 240s, ISSN: 978-80-247-2628-1

[3].Adámková Věra: Civilizační nemoci- žijeme spolu. Triton, 2010, 1. vydání, s. 127, ISBN 978-80-7387-413-1

[4].Adámková V, Lesný P - editoři : Prevence, technika, životní styl, Sportpropag, 2014, 1. vydání, s. 215, ISBN 978-80-905800-0-8

platná legislativa – www.mzcr.cz

platná legislativa – www.mpsv.cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5830606.html