Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Veřejné zdravotnictví I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7AMSVZ1 ZK 5 2P anglicky
Garant předmětu:
Věra Adámková
Přednášející:
Miroslav Barták
Cvičící:
Miroslav Barták
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:
Požadavky:

Zkouška formou testu v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách. Minimální počet bodů pro splnění zkoušky 19 bodů z 30 možných. Test obsahuje 30 otázek se třemi možnými odpověďmi (počet správných odpovědí nula až tři).

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

•Pojetí zdraví - současná definice. Výklad základních pojmů – nemoc, zdraví, holistický přístup ve zdravotnictví

•Ochrana veřejného zdraví, Pracovní a posudkové lékařství, základní definice pojmů, nemocí z povolání a pracovních úrazů. Nároky pracovního prostředí IZS

•Neinfekční epidemie moderní civilizace, možnosti prevence

•Infekční epidemie moderní civilizace, možnosti prevence

•Legislativní úprava oblasti zdravotnictví

•Hygiena životního prostředí, Hygiena společného stravování, Ochrana veřejného zdraví, CBRN

•Odškodňování úrazů a nemocí v ochraně veřejného zdraví

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].Bříza Jan, Adámková Věra: Veřejné zdravotnictví a základní epidemiologie, Grada, 2018, v tisku

[2].Němec J: Principy zdravotního pojištění, Praha, Grada 2008, 240s, ISSN: 978-80-247-2628-1

[3].Adámková Věra: Civilizační nemoci- žijeme spolu. Triton, 2010, 1. vydání, s. 127, ISBN 978-80-7387-413-1

[4].Adámková V, Lesný P - editoři : Prevence, technika, životní styl, Sportpropag, 2014, 1. vydání, s. 215, ISBN 978-80-905800-0-8

platná legislativa – www.mzcr.cz

platná legislativa – www.mpsv.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5830606.html