Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Rozvoj komunikačních dovedností

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7AMSRKD KZ 2 2P+2S anglicky
Přednášející:
Ivo Květ (gar.)
Cvičící:
Ivo Květ (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na posílení komunikačních a prezentačních znalostí a dovedností, které jsou důležité pro úspěšný start absolventů v zaměstnání. Významnou součástí předmětu je trénink efektivního jednání s lidmi. Studenti se zdokonalí v přípravě a realizaci profesionálních projevů před malou skupinou, v psaní obchodních dopisů a e-mailů. Naučí se vyjadřovat kritiku i pochvalu a identifikovat své preferované styly řešení konfliktu a mezilidských interakcí. Jako pravděpodobní nelékařští zaměstnanci nemocnic se blíže seznámí se specifiky komunikace s pacienty.

Požadavky:

Viz klasifikační stupnice ECTS.

1. 100 bodů je rozděleno mezi jednotlivé části následovně:

a. Max 30 bodů za vypracovaný a odevzdaný projekt a max30 bodů za úspěšně absolvovanou ústní prezentaci.

b. Aktivní účast na semináříchch (max. 40 bodů)

c. Povolené jsou max. 2 absence

2. Minimum získaných bodů pro klasifikovaný zápočet je 50

Osnova přednášek:

Osnova přednášek

•Význam komunikace pro jedince. Úvod do praktické psychologie, osobnost, chování, vývoj chování v životě jedince, význam změny paradigmatu a role předsudků.

•Slovní a non-verbální komunikace. Příklady non-verbální komunikace.

•Vedeni dialogů, aktivní naslouchání, empatie, kladení otázek

•Komunikační problémy, efektivní komunikace.

•Zpětná vazba, pochvala a kritiky. Jak postupovat a jak je přijímat. Sendvičová metoda.

•Spolupráce nebo boj o moc? Styly komunikace. Manipulační techniky komunikace.

•Teorie komunikace 20. století s dopadem do dneška. Komunikační návody. Asertivní postupy.

•Soulad prožívaného a komunikovaného. Etika komunikace.

•Základy prezentace. Obsah a forma. Role přípravy, dynamika a struktura prezentace. Rétorické styly a chyby.

•Konfliktní situace a jich řešení. Zvládání námitek a argumentace.

•Písemné dovednosti. Psaní obchodních dopisů. Jak a co číst? Význam četby.

•Specifika elektronické komunikace. E-mail, chat, sociální sítě.

Osnova cvičení:

Osnova seminářů

•Příklady z praktické psychologie. Hegelova téze a antitéze. Transakční model S. Freuda. Skupinové cvičení na změnu paradigmatu.

•Demonstrace non-verbální komunikace. Hraní rolí po dvojících.

•Hraní rolí na téma „vedení dialogů a aktivní naslouchání“. Tvorba otázek (jednotlivě).

•Příklady komunikačních problémů a jejich nápravy. Hraní rolí v efektivní komunikaci.

•Tvorba zpětných vazeb („sendvičová metoda“). Aplikace Blanchardových principů poskytování pochvaly a kritiky.

•Hraní rolí s pravidly „Vězňova dilematu.“ Rozbor příkladů manipulačních technik komunikace.

•Carnegieho komunikační návody. Salterovy asertivní postupy. Diskuse. Příklady.

•Rogersův soulad prožívaného a komunikovaného. Coveyho etika charakteru. Diskuse.

•Příklady prezentace před malou skupinou. Výběr témat a zadání seminární prezentace. Domácí příprava.

•Hraní rolí v konfliktních situacích. Diskuse o jejich řešení. Praktické příklady zvládání námitek a argumentace.

•Příklady obchodních dopisů. Diskuse o chybách a jejich nápravě. Zadání obchodního dopisu (domácí příprava).

•Příklady komunikace nelékařských pracovníků nemocnice s pacienty. Diskuse.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].PLAMÍNEK, Jiří a Daniel FRANC. Komunikace a prezentace: umění mluvit, slyšet a rozumět. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Komunikace (Grada). ISBN 978-80-247-4484-1.

[2].COVEY, Stephen R. 7 návyků skutečně efektivních lidí: zásady osobního rozvoje, které změní váš život. Vyd. 2. Přeložil Aleš LISA. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-241-3.

[3].ADAIR, John Eric. Efektivní komunikace. Praha: Alfa Publishing, 2004. Management (Alfa Publishing). ISBN 80-86851-10-9.

[4].BERCKHAN, Barbara. Komunikace bez zábran: jak se naladit na společnou vlnovou délku. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0066-6.

[5].TOMOVÁ, Šárka a Jana KŘIVKOVÁ. Komunikace s pacientem v intenzivní péči. Praha: Grada Publishing, 2016. Sestra (Grada). ISBN 978-80-271-0064-4.

[6].COVEY, Stephen R. The 7 habits of highly effective people: restoring the character ethic. [Rev. ed.]. New York: Free Press, c2004. ISBN 0743269519.

[7].CARNEGIE, Dale. How to win friends and influence people: The first - and still the best - book of its kind - to lead you to success. Special anniversary ed. New York: Simon and Schuster, 1981. ISBN 9780671027032.

[8].ADAIR, John. Effective communication: the most important management skill of all. New rev. ed. London: Pan Books, 2009. ISBN 9780330504263.

[9].PATTERSON, Kerry. Crucial conversations: tools for talking when stakes are high. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, c2012. ISBN 0071771328.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:B-537
Květ I.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-537
Květ I.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5829406.html