Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Nemocniční informační systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7AMSNIS Z,ZK 3 2P+1S anglicky
Garant předmětu:
Jan Bruthans
Přednášející:
Jan Bruthans, Anna Horňáková, David Jirsa
Cvičící:
Jan Bruthans, Anna Horňáková, David Jirsa
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na poznání všech subsystémů Nemocničních informačních systémů, tedy informačních systémů jednotlivých zdravotnických zařízení, a to v kontextu elektronizace českého zdravotnictví. Přednášena jsou tedy jednak jednotlivé subsystémy (včetně příkladů z praxe), patřičný důraz je ovšem kladen i na související témata, ať již na problematiku eHealth (včetně dalšího rozvoje a perspektiv), systémy klasifikace, datové standardy ve zdravotnictví, bezpečnost a implementace informačních systémů, stejně tak na základní informace o datových sítích a databázových systémech.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu: Požadavkem pro zápočet je minimálně 66% účast na seminářích a dále zpracování literární rešerše v rozsahu minimálně 2 normostran při použití minimálně 5 literárních pramenů. Témata: Zavádění NIS, používání NIS, výhody užití NIS, jiná příbuzná témata.

Podmínky udělení zkoušky: Zkouška probíhá formou ústní zkoušky v rozsahu cca 15+15 min (příprava+zkouška) v rozsahu zveřejněných témat ke zkoušce. Student si losuje jedno z témat. Hodnocení odpovídá klasifikačním stupňům ECTS v závislosti na počtu získaných bodů z ústní zkoušky (0 až 100 bodů). Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získat minimálně 50 bodů (E, dostatečně).

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

•Úvodní informace o předmětu. Osnova přednášek. Podmínky zápočtu a zkoušky. Literatura. Informační zdroje.

•Definice eHealth. Základní projekty, které tvoří eHealth a současný stav v ČR.

•Elektronická preskripce v ČR – lokální systémy, eRecept. Výhody a nevýhody, srovnání s ostatními státy. Náklady a přínosy elektronizace ve zdravotnictví. Metody hodnocení nákladů a přínosů.

•Základní komponenty NIS. Hardware, software, servery, datová úložiště. Počítačové sítě ve zdravotnictví.

•Nemocniční informační systémy – součást eHealth. Klasifikační systémy (MKN 10) a nomenklatury (SNOMED). Datové komunikační standardy HL7 a DICOM. Definice eHealth.

•Bezpečnost v NIS, základní pojmy, typy útoků, rizika, bezpečnostní funkce, bezpečnostní mechanismy. Bezpečná identifikace pacienta. Bezpečnost datových úložišť. Správa bezpečnosti IS, budování bezpečnosti v organizaci, bezpečnostní politika, havarijní plán, normalizace bezpečnosti, základní právní předpisy a IS.

•Architektura nemocničního informačního systému (NIS). Definice nemocničního informačního systému, jednotlivé etapy vývoje. Definice a popis základních komponent NIS. Procesní a aplikační architektura NIS. Elektronický pacientský záznam – EMR, EHR.

•Klinické informační systémy (KIS). Charakteristika KIS a jeho využití. Moduly přijetí, překladu a propuštění pacienta. Systém požadavků a žádanek. Informační systém operačních sálů. Plánování operací. Monitorování a podpora fyziologických funkcí. Operační protokol. Anesteziologický a resuscitační protokol.

•Laboratorní informační systémy (LIS). Požadavky na LIS. Základní funkce LIS. Správa požadavků, správa výsledků a řízení kvality. Kontrola výsledků a kvality procesů. Propojení laboratorních a klinických informačních systémů. Analyzátory a verifikace výsledků. Konsolidace a integrace laboratorních provozů.

•Informační systém radiodiagnostického komplementu – Radiologický informační systém (RIS). Příjem žádanek, správa požadavků a plánování vyšetření. Řízení procesu a dokumentace vyšetření. Popis snímků a generace nálezu. Distribuce obrazové informace a nálezů.

•Ostatní subsystémy NIS. Ekonomický a finanční IS. Personální a mzdový IS. IS pro správu zdravotnické techniky. IS správy a údržby budov. IS lékárny a logistický IS. IS stravovacího provozu. Manažerské informační systémy (MIS). Výstupy manažerských informačních systémů. Příklady využití MIS při kontrole řízení výkonů nemocnice úhradě výkonů podle DRG.

•Perspektivy rozvoje IS ve zdravotnictví. Možnosti integrace zdravotnických IS na regionální a mezinárodní úrovni (EU). Další rozvoj možnosti sdílení zdravotnických informací – strukturovaný pacientský nález (koncepční záměr). Výhody a nevýhody outsourcingu NIS.

Osnova cvičení:

Osnova seminářů:

•Úvodní informace. Seznámení se s posluchači, s očekáváními jednotlivých posluchačů a s jejich dosavadními zkušenostmi a znalostmi v oblasti eHealth. Identifikace silných a slabých míst. (Využito v pro eventuální úpravu přednášených témat v rámci celého předmětu).

•eHealth – srovnání koncepcí v ČR, popis současného stavu. Využití veřejně dostupných informačních zdrojů.

•Seminář s odborníkem z praxe, představení konkrétního informačního systému

•Seminář s odborníkem z praxe, představení konkrétního informačního systému

•Návštěva ve vybraném zdravotnickém zařízení, představení konkrétního informačního systému

•Skupinová práce – návrh architektury nemocničního informačního systému, obhajoba v rámci skupiny

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1].ZVÁROVÁ, Jana, HEJL Jiří a Petr HANZLÍČEK. Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 8024606097.

[2].MÜNZ, Jan. Informační technologie ve zdravotnictví: informační systémy. Praha: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04720-0

[3].STŘEDA Leoš a Karel Hána. eHealth a telemedicína. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5764-3

[4].MORNSTEIN Vojtěch, HRAZDÍRA Ivo a Aleš BOUREK. Lékařská fyzika a informatika. Praha: Neptun, 2007. ISBN 80-86850-02-1.

[5].HAUX, R. Strategic information management in hospitals: an introduction to hospital information systems. New York: Springer, c2003. Health informatics. ISBN 978-0-387-40356-4.

[6].Rudi Van De VELDE. Hospital information systems: the next generation. Softcover reprint of the original 1st ed. 1992. S.l.: Springer, 2014. ISBN 9783642776199.

[7].GLANDON L. Gerald, SMALTZ H. Detlev a DONNA J. SLOVENSKY. Information systems for healthcare management. Eighth edition. 2014. ISBN 1567935990.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-534
Jirsa D.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. soft. inž. a IT bezpečno.
místnost KL:B-433
Jirsa D.
14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. KI a MZT
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5828806.html