Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Instrument Design I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E361103 Z,ZK 5 3P+1C anglicky
Garant předmětu:
Jan Hošek
Přednášející:
Jan Hošek
Cvičící:
Jan Hošek
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět seznamuje posluchače se zásadami konstruování v přesné mechanice a přístrojové technice tak, aby posluchači byli schopni porozumět funkci jednotlivých prvků přístroje a znali výhody a omezení funkce jednotlivých konstrukčních prvků přístrojů a byli schopni sami navrhovat různé typy mechanických a optomechanických přístrojů.

Požadavky:

Účast na cvičeních, spočítané příklady a znalost odpřednášené látky.

Osnova přednášek:

•Úvod předmětu, funkční způsobilost přístrojové techniky, pojmy přesnost, citlivost přístroje, Abbeův princip, statické a dynamické vlastnosti přístroje

•Přehled konstrukčních materiálů: kovy, slitiny, nekovy, přírodní materiály, materiály zvláštních vlastností

•Přehled spojovacích metod – rozebíratelná, nerozebíratelná a podmíněně rozebíratelná spojení

•Ukládání zobrazující a nezobrazující optiky v přístrojích

•Funkce lidského oka a důsledky pro konstrukci přístrojů

•Rastry a jejich využití v přístrojích. Modulární konstrukční prvky v přístrojové technice

•Přímá vedení kluzná, valivá, přibližná vedení, paralelní vedení

•Otočná uložení kluzná, valivá, speciální uložení přístrojové techniky, minimalizace pasivních odporů

•Přehled spojek a jejich užití, možnosti kompenzace polohy os a úhlů

•Ozubení evolventní, cykloidní, hodinářské a hypoidní. Mikrometrické šrouby

•Ozubené a třecí převodové mechanizmy. Pákové převodové mechanizmy. Brzdy

•Kompenzační, rektifikační a aretační zařízení, dorazy, stavítka, vačky

Osnova cvičení:

Řešení příkladů a ukázky případů v konstrukci přístrojů.

Cíle studia:

Předmět seznamuje posluchače se zásadami konstruování v přesné mechanice a přístrojové technice tak, aby posluchači byli schopni sami navrhovat různé typy mechanických přístrojů.

Studijní materiály:

•Kamarád J., Sládek, Z.: Základy přesné mechaniky I, ČVUT, 1987

•Kamarád J.: Základy přesné mechaniky II, ČVUT, 1988

•Yoder, P., R., Jr., Opto-Mechanical system design, SpiePress, Washington, 2005

•Charles R. Mischke, Joseph E. Shigley, Richard G. Budynas, Konstruování strojních součástí, Vutium, 2011

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T4:A1-307a
Hošek J.
10:45–13:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 307
místnost T4:A1-307a
Hošek J.
13:15–15:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
Učebna 307
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5813806.html