Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Racionalizace výroby

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2341078 Z,ZK 4 2P+2C
Garant předmětu:
Libor Beránek
Přednášející:
Jiří Kyncl
Cvičící:
Tomáš Kellner
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Předmět, obsah, rozdělení a úkoly Racionalizace výroby. Racionalizační studie ve výrobních procesech. Rozbor výrobního procesu a rozbory operace. Systematická manipulace s materiálem a racionalizace materiálových toků. Časová struktura výroby. Snímky pracovního dne. Teorie náhodných výběrů. Časové studie. Variabilita měření času. Racionalizace dílčích částí operace a OŘP. Počítačová podpora a matematické metody používané při racionalizaci. Pracovní studie. Pohybové studie MTM, WF a další. Pohybové studie sekvenční. Metody MOST. Navrhování VSO. Racionalizace POPV (tepelné zpracování, kontrola, doprava, mezioperační a operační manipulace s materiálem, skladování a optimalizace zásob). Štíhlá výroba. Racionalizace TPV pomocí PC.

Požadavky:

Znalost základů technologie obrábění, montáže a výroby polotovarů pro strojírenské součásti, znalost základů vypracování konstrukční a technologické dokumentace.

Osnova přednášek:

1. Cíle a objekty racionalizace výroby. Hlavní směry. Základy předmětu a rozdělení.Subsystémy třídění spotřeby času. Základy racionalizačních studií.

2. Metody zjišťování spotřeby času. Stanovení standardního času. Stanovení výkonnosti. Metody rozborové a sumární.

3. Časové studie. Variabilita měření času. Přímé měření času v operaci.Pozorování a měření, rozbor a vyhodnocení.

4. Teorie náhodných výběrů, momentové pozorování.

5. Pohybové studie.Metody předem zjištěných časů. Pohybové studie elementární. Využití metody MTM. Pohybové studie sekvenční. Systémy měření práce MOST. Racionalizace TPV pomocí softwaru. Procesní pojetí práce.

6. Systematické navrhování manipulace s materiálem ve výrobě. Horizontální struktura logistického řízení.Logistické souvislosti racionalizace výrobního procesu. Strategie KAN BAN a Just-in-Time.

Osnova cvičení:

1. Procvičení systému třídění času z hlediska ekonomiky práce.

2. Rozbory výrobního procesu a pracovních operací. Úroveň úkonů.

3. Úvod do použití softwaru ORTIM pro časové analýzy.

4. Chronometráž. Snímek operace. Vyhodnocení časových řad náměrů.

5. Standardní a ztrátové časy, jejich klasifikace.

6. Snímek pracovního dne jednotlivce (NC frézka).

7. Multimomentkové pozorování, příprava a vyhodnocení (dílna).

8. Řešení vícestrojové obsluhy NC strojů.

9. Rozbory výrobního procesu a pracovních operací. Úroveň pohybů.

10. Aplikace pohybových studií elementárních a sekvenčních metodou MTM.

11. Písemný test znalostí a jeho vyhodnocení.

12. Projekt manipulace s materiálem . Výpočet skladu.

13. Aplikace softwaru ORTIM pro zjišťování časů v operaci a ve směně. Odevzdání všech zadaných referátů, zápočet.

Cíle studia:

Seznámit posluchače s moderní metodikou racionalizace výrobních procesů obrábění a montáže s přihlédnutím k volbě a ekonomickému způsobu výroby polotovaru i racionalizace projektů příslušných pracovišť a systémů.

Studijní materiály:

- Preclík,V.: Průmyslová logistika, monografie, Nakladatelství ČVUT 2006

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T4:C2-438
Kyncl J.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 438
místnost T4:G3-136b
Kellner T.
12:30–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Poč. laboratoř 12134

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5810006.html