Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Optimalizace obráběcího procesu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2341077 Z,ZK 4 2P+2C
Garant předmětu:
Jan Mádl
Přednášející:
Jan Mádl
Cvičící:
Jan Mádl
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Ekonomika obrábění, výrobní náklady. Význam optimalizace obráběcího procesu, použití počítačů. Trendy vývoje obráběcích nástrojů. Optimalizace obráběcích nástrojů. Varianty optimalizace řezných podmínek a trvanlivostí nástrojů, optimalizace při práci jedním nástrojem, složitější případy optimalizací. Kritéria optimálnosti, omezující podmínky a jejich matematická formulace. Oblasti přípustných řešení. Optimální trvanlivost nástroje. Postupný způsob optimalizace. Komplexní způsoby optimalizací. SW pro optimalizaci. Stochastika obráběcího procesu a optimalizace. Podklady pro optimalizaci. Optimalizace s monitorováním obráběcího procesu. Adaptivní optimalizace.

Požadavky:

(žádné)

Osnova přednášek:

1. Ekonomika obrábění, výrobní náklady. Význam optimalizace obráběcího procesu, použití počítačů.

2. Trendy vývoje obráběcích nástrojů. Optimalizace obráběcích nástrojů.

3. Varianty optimalizace řezných podmínek a trvanlivostí nástrojů, optimalizace při práci jedním nástrojem.

4. Složitější případy optimalizací.

5. Kritéria optimálnosti a jejich matematická formulace - kritérium minimálních výrobních nákladů.

6. Kritéria optimálnosti a jejich matematická formulace - kritérium maximální produktivity, kritérium maximálního úběru.

7. Omezující podmínky a jejich matematická formulace.

8. Omezující podmínky a jejich matematická formulace - pokračování.

9. Oblasti přípustných řešení.

10. Optimální trvanlivost nástroje. Postupný způsob optimalizace.

11. Komplexní způsoby optimalizací.

12. Podklady pro optimalizaci. SW pro optimalizaci.

13. Stochastika obráběcího procesu a optimalizace. Optimalizace s monitorováním obráběcího procesu. Adaptivní optimalizace.

Osnova cvičení:

1. Výpočet příkonu na obrábění a otáček při obrábění vysokými rychlostmi progresivními řeznými nástroji.

2. Formulace omezujících podmínek.

3. Výpočet optimálních řezných podmínek ve variantách.

4. Výpočet optimálních řezných podmínek ve variantách.

5. Výpočet výrobních nákladů ve variantách.

6. Algoritmizace optimalizačních postupů.

Cíle studia:

Znát principy určování optimálních řezných podmínek a trvanlivostí nástrojů z hlediska minimálních výrobních nákladů.

Studijní materiály:

Mádl, J., Kvasnička, I.: Optimalizace obráběcího procesu, ČVUT monografie, 1999, Praha

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A1-505d
Mádl J.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d
Mádl J.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Učebna 505d
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5809906.html