Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Project III

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E373133 Z 5 0P+5C anglicky
Garant předmětu:
Vladimír Hlaváč
Přednášející:
Cvičící:
Vladimír Hlaváč, Šárka Němcová, Tomáš Vyhlídal
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Projekt je obvykle řešen ve stejném zaměření, jaké se předpokládá u diplomové práce. V rámci závěrečného projektu získá student další podklady pro řešení DP. Jedno téma opět může být řešeno společně více studenty. Projekt může vycházet z předchozího Projektu II (pak se předpokládá prokázání, k jakému rozšíření došlo), nebo může student řešit zcela novou problematiku. Výsledek je dokumentován v závěrečné zprávě k projektu. Pokud je projekt řešen více studenty společně, požaduje se současně publikování výsledků v rámci sborníku ústavní konference, pokud nejsou výsledky publikovány v odborném časopise nebo v rámci Studentské tvůrčí činnosti. U individuálně řešených problémů není publikace povinná. Výsledky projektu, nebo jeho rozpracovaný stav, jsou prezentovány na závěrečném semináři. Prezentaci lze nahradit vytvořením plakátu (posteru), který je následně vyvěšen v prostorách fakulty.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Předmět nemá pravidelnou výuku (samostatná práce a konzultace s vedoucími), jsou organizována následující setkání:

•1. týden, úvodní hodina a rekapitulace předchozích projektů

•3. týden, kontrola přidělení práce a projektů včetně vedoucích

•dle harmonogramu – v rámci tohoto předmětu jsou předávána oficiální zadání DP

•předposlední týden semestru – prezentace prací (při velkém počtu více termínů)

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T4:C1-308
Hlaváč V.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Dejvice
Laboratoř 12110.3 - 308
Čt

místnost
Hlaváč V.
14:15–17:30
(paralelka 1)
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5795406.html