Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Machine perception and image analysis

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E371100 Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Přednášející:
Cyril Oswald, Václav Hlaváč (gar.)
Cvičící:
Cyril Oswald, Václav Hlaváč (gar.), Adam Peichl
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

V předmětu se studenti seznámí se strojovým vnímáním (machine perception), které je nezbytným předpokladem pro autonomní roboty či stroje. Předmět směřuje k využití v technické praxi ve směru iniciativy Průmysl 4.0.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Strojové vnímání, pozorování, vjemy a jejich interpretace. Role kontextu a sémantiky.

•Digitální obraz. Pořízení obrazu, fyzikální hledisko. Inverzní úloha a její nepoužitelnost.

•Předzpracování obrazu. Detekce hranových bodů.

•Segmentace obrazů.

•Statistické rozpoznávání, role učení.

•Popis objektů v obraze a jejich klasifikace metodami statistického rozpoznávání.

•3D vidění, geometrie jedné a více kamer. 3D rekonstrukce.

•Hardware pro pořízení obrazu, hloubkových map, smart camera.

•Příklady průmyslových aplikací počítačového vidění.

•Autonomní roboty. Reprezentace světa a její vytváření/občerstvování vnímáním.

•Plánování v autonomní robotice.

•Taktilní zpětná vazba v robotice.

•Využití taktilní a vizuální zpětné vazby v manipulačních úlohách.

•Spolupráce lidí a robotů v průmyslu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•M. Sonka, V. Hlavac, a R. Boyle, Image processing, analysis, and machine vision, Fourth edition. Stamford, CT, USA: Cengage Learning, 2015.

•R. Szeliski, Computer vision: algorithms and applications. London ; New York: Springer, 2011.

•Fahimi, F.: Autonomous Robots: Modeling, Path Planning, and Control, Springer 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A1-207
Oswald C.
Peichl A.

12:30–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
Poč. učebna 207
místnost JP:B-633
Hlaváč V.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Jugoslávských partyzánů 3
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5794706.html