Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Optoelectronics

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E362027 KZ 4 2P+0C+1L anglicky
Garant předmětu:
Jiří Čáp
Přednášející:
Jiří Čáp
Cvičící:
Jiří Čáp
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Úvod do optoelektroniky a fotoniky. Základy zdrojů a detektorů záření a přenosu energie elektromagnetickým zářením. Základy vláknové a rastrové optiky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Přehled fotometrických a radiometrických veličin a jednotek

•Zákony Planckův, Wienův, Boltzmanův

•Rozdělení zdrojů záření. Teplotní zdroje, jejich technická realizace, parametry a vlastnosti

•Výbojové zdroje, luminiscenční zdroje, technická realizace, parametry a vlastnosti

•Kvantové zdroje (lasery), technická realizace, parametry a vlastnosti

•Přehled přijímačů záření, selektivní, neselektivní, obecné vlastnosti.

•Přijímače s vnějším fotoefektem (vakuová fotonka, fotonásobič).

•Přijímače s vnitřním fotoefektem (fotoodpor, fotodioda, fototranzistor…), vlastnosti, aplikace.

•Integrované fotoelektrické přijímače (CCD, CMOS, PSD…), vlastnosti, aplikace.

•Návrh optolektronických soustav, fotometrický výpočet.

•Bezdotykové měření teploty, radiační pyrometrie.

•Přehled rastrové optiky, amplitudové a fázové rastry, vlastnosti, výroba, technické aplikace

•Přehled vláknové optiky, diskrétní, gradientní a strukturovaná vlákna, vlastnosti multimódových a jednomódových vláken, technické aplikace.

•Výpočty s optickými vlákny, návrh optického systému s vlákny

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Aplikace zdrojů a detektorů záření a vláknové optiky v příkladech.

Studijní materiály:

•moodle.fs.cvut.cz

•Fukátko, T., Detekce a měření různých druhů záření, BEN-technická literatura, Praha 2007

•Lysenko, V., Detektory pro bezdotykové měření teplot, BEN-technická literatura, Praha 2005

•Saleh, B., E., A., Teich, M., C., Základy fotoniky, Praha, Universita Karlova, 1996

•Bumbálek, J., Základy technické optiky, Praha, skriptum ČVUT, 1995

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T4:110
Čáp J.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Optika 1 - domek na dvoře
místnost T4:110
Čáp J.
16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
Optika 1 - domek na dvoře
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5794106.html