Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Embedded Systems

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E141075 Z,ZK 5 2P+2L anglicky
Přednášející:
Jan Chyský (gar.)
Cvičící:
Jan Chyský (gar.), Zdeněk Novák
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Základní pojmy z číslicové techniky, architektura mikrořadičů, funkce jednotlivých sybsystémů, procesor, sběrnice, paměti programu/dat, přerušovací systém, integrované periférie, číslicové vstupy/výstupy, čítač/časovač, A/D a D/A převodníky, vnitřní komunikační sběrnice SPI/I2C a připojení periferií, watchdog. Instrukční sada, programování v jazyce assembler/ANSI C. Návrh a ladění programů. Zásady HW a SW návrhu vestavěných systémů.

Požadavky:

Částečně znalosti mikropočítačové techniky na úrovni předmětu „Mikropočítače a aplikace“ bakalářského studia IAT.

Osnova přednášek:

•Úvod do programování mikropočítačů - základní pojmy, číselné soustavy, binární aritmetika

•Vnitřní struktura rodiny I805x

•Jazyk Assember A51 1. část

•Jazyk Assember A51 2. část

•Úvod do jazyka ANCI C

•Paměti mikropočítačů

•Sběrnice, rozhraní pro připojení paralelních sběrnic, signály, adresový dekodér. Přerušovací systém

•Sériová rozhraní, synchronní, asynchronní přenos, RS232, 485, SPI, I2C

•Čítače/časovače, watchdog

•Obvody pro číslicové rozhraní, napěťové, proudové a výkonové přizpůsobení vstup/výstup

•Typy signálů, unifikovaný signál. D/A převodníky

•A/D převodníky

•Datové komunikace. Přenosový kanál. Modem

Osnova cvičení:

1. Seznámení s vývojovým kitem C8051F120, zadání semestrální práce

2. Použití jazyka ANSI C pro programování vestavěných systémů

3. Řešení semestrální práce

4. Řešení semestrální práce

5. Řešení semestrální práce, průběžná kontrola

6. Řešení semestrální práce

7. Odevzdání semestrální práce, zápočet

Cíle studia:

Absolvent předmětu by měl být schopen programovat jednoduché aplikace pro vestavěné systémy.

Studijní materiály:

•Chyský, J.: Vestavěné systémy I. 2. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2010, ISBN 978-80-01-04629-6.

•Brtník Bohumil, Matoušek David, Programování mikrokontrolérů s jádrem 8051 v jazyce C, BEN - technická literatura 2010, ISBN 978-80-7300-264-0

•Moodle: https://moodle.fs.cvut.cz/course/view.php?id=196

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost T4:C1-310
Chyský J.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 310
místnost T4:G2-155
Chyský J.
14:15–15:45
Dejvice
Lab. technika mikropočítačů
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5793806.html