Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Systémy pro visualizaci a sběr dat

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2372035 KZ 4 1P+0C+2L česky
Garant předmětu:
Jakub Jura
Přednášející:
Jakub Jura, Cyril Oswald
Cvičící:
Jakub Jura, Cyril Oswald
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

V předmětu se studenti seznámí s principy fungování SCADA systémů a rozhraní člověk / stroj (HMI). Budou se zabývat tvorbou průmyslových vizualizací, programováním skriptů, hodnocením návrhů SCADA/HMI, virtualizací a koncepty iniciativy P4.0 aplikované v oblasti vyspělého průmyslového řízení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•SCADA systémy pro vizualizaci průmyslových procesů. Základní funkce, koncepce, výrobci, aplikace

•Připojení SCADA k řídicímu systému. OPC a OPC UA

•Algoritmy sběru dat na úrovni PLC – SCADA. Zásobníky a algoritmy jejich řízení

•Přehled hlavních funkcionalit SCADA systémů

•Grafický návrh rozhraní člověk / stroj (HMI). Grafické konvence a psychologické zákonitosti návrhu

•Kognitivní ergonomie. Spolehlivost systémů člověk-stroj

•Hodnocení grafického návrhu HMI pomocí metody trasování očních pohybů. Intuitvnost vs. spolehlivost rozhraní.

•Operátorské panely a operátorské řízení, koncepce jejich připojení k řídicímu systému, princip Embeded Cognition

•Skriptování v SCADA systémech

•Vyhodnocení dat, průmyslová statistika a datamining

•Virtuální spuštění a virtualizace PLC a SCADA/HMI

•Vyspělé architektury distribuovaných řídicích a výpočetních systémů

•Etické a futurologické aspekty vyspělé automatizace výroby v duchu iniciativy Průmysl 4.0

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•S. G. McCrady, Designing SCADA application software: a practical approach. Amsterdam ; Singapore: Elsevier Science, 2013.

•J. Jura, „Laboratoř programovatelných automatů", Laboratoř programovatelných automatů. [Online]. Dostupné z: http://iat.fs.cvut.cz/109/.

•M. Martinásková, L. Šmejkal, České vysoké učení technické v Praze, a Strojní fakulta, Řízení programovatelnými automaty. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004.

•W. Bolton, Programmable logic controllers, Sixth edition. Amsterdam: Newnes, 2015.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T4:C1-109
Jura J.
Oswald C.

13:15–14:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř 12110.3 - 109
místnost T4:C1-109
Jura J.
Oswald C.

14:15–15:45
Dejvice
Laboratoř 12110.3 - 109

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5775006.html