Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Optimální a prediktivní systémy řízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2371101 Z,ZK 4 2P+1.8C+0.2L česky
Garant předmětu:
Jaromír Fišer
Přednášející:
Jaromír Fišer
Cvičící:
Milan Anderle, Jaroslav Bušek, Jaromír Fišer, Pavel Skopec
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Cílem předmětu je naučit základy optimálního a prediktivního řízení při znalosti parametrického i neparametrického modelu systému. Na příkladech z průmyslové praxe bude demonstrováno kvadraticky optimální řízení, prediktivní řízení s předepsanou dynamikou systému, prediktivní regulátor pracující v konečném počtu kroků nebo s omezeními uvalenými na veličiny regulačního obvodu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Definice úloh lineárního a kvadratického programování

•Návrh řízení jako optimalizační problém

•Gradientové optimalizační metody

•Dynamické programování, Bellmanův princip optimality

•Návrh LQ řízení, algebraická (maticová) Riccatiova rovnice

•Návrh optimálního regulátoru s využitím lineárních maticových nerovností (LMI)

•Definice a syntéza metody MPC – model predictive control

•Komparace řízení v konečném a nekonečném horizontu, RHC – receding horizon control

•Metoda MPC: predikce výstupu založená na přenosu a stavové formulaci systému

•MPC strategie řízení s předepsáním pólů systému, regulace v konečném počtu kroků (dead-beat control)

•Návrh MPC regulátoru se zahrnutím omezení na veličiny v regulačním obvodu

•Vícerozměrné prediktivní řízení metodou MPC: požadavky praxe

•Řešení typických úloh ve strojírenských aplikacích

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Ogata K.: Modern Control Engineering. Prentice Hall, Boston, 2002.

•Camacho E. F. and Bordons A. C.: Model Predictive Control. Springer-Verlag, London, 2004.

•Havlena V., Štecha J.: Moderní teorie řízení. Skriptum ČVUT, Praha, 2000.

•moodle.fs.cvut.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T4:A1-306
Fišer J.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 306
Čt
místnost T4:C1-308
Skopec P.
12:30–14:00
(paralelka 1)
Dejvice
Laboratoř 12110.3 - 308

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5774806.html