Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projektování informačních systémů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2371137 Z,ZK 4 1P+2C česky
Garant předmětu:
Jakub Jura
Přednášející:
Matouš Cejnek, Jakub Jura
Cvičící:
Matouš Cejnek, Jakub Jura, Martin Vitoušek
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

V předmětu se studenti seznámí s procesem softwarové analýzy. Naučí se využívat grafický standard UML (Unified Modeling Language) a některý z CASE sytémů, který standard UML využívá. Dále se naučí provádět lexikální analýzu slovního popisu (zadání) a převod slovního zadání do jazyka diagramů UML. Závěrem kurzu se studenti seznámí s koncepcemi informačních systémů založenými na sémantice.

Požadavky:

1.Objektově orientované metodologie analýzy a návrhu programových systémů.

2.Metodologie OMT.

3.UML jako modelovací prostředek. (Celková charakteristika).4.Objektový diagram UML.

5.Stavový diagram UML.

6.Sekvenční diagram UML. (Příklad).

7.Diagram aktivit a diagram spolupráce.

10.Řešení analýzy a návrhu složitého programového celku (včetně užití „use cases“).

11.Vyžití UML pro konceptuální navrhování.

12.CASE systémy.

13.Rational Rose EE.

Osnova přednášek:

•Objektově orientovaný přístup k návrhu informačních systémů

•UML (Unified Modeling Language) pro popis IS

•Lexikální analýza a syntéza diagramu tříd

•Stavový diagram UML a jeho syntéza

•Algebraická a výpočetní reprezentace stavového diagramu

•Sekvenční diagram UML, tvorba scénářů a syntéza sekvenčního diagramu

•Diagram aktivit a diagram případů použití

•Architektury informačních systémů

•Počítačová podpora softwarového inženýrství (CASE), generování kódu

•Sémantický web, XML, XML transformace

•Sémantická vzdálenost a sémantický diferenciál

•Počítačové ontologie

•Aplikace UML v průmyslových řídicích systémech

Osnova cvičení:

C1. Objektově orientované metodologie. OMT.

C2. Metodologie analýzy a návrhu. OMT. Příklady.

C3. UML. Třídový diagram.

C4. UML. Stavový diagram.

C5. UML. Sekvenční diagramy.

C6. UML pro konceptuální navrhování.

C7. Rational Rose.

C8. Rational Rose.

C9. Ukázky a řešení generování kódu.

C10. Aplikace. Zadání seminárních prací.

C11. Aplikace. První kontrolní den testování postupu seminárních prací.

C12. Aplikace.

C13. Formálně logická cesta.

C14. Odevzdání seminárních prací. Zápočty.

Cíle studia:
Studijní materiály:

•„OMG / UML", OMG - Object Management Group. [Online]. Dostupné z: http://www.omg.org/spec/UML

•M. Fowler, Destilované UML. Praha: Grada, 2009

•M. Page-Jones, Základy objektově orientovaného návrhu v UML. Praha: Grada, 2001

•P. Burian, Webové a agentové technologie. Praha: Grada, 2012

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T4:C2-438
Jura J.
Cejnek M.

09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 438
místnost T4:C1-308
Jura J.
Cejnek M.

10:45–12:15
(paralelka 1)
Dejvice
Laboratoř 12110.3 - 308
místnost T4:C1-308
Jura J.
Cejnek M.

14:15–15:45
(paralelka 2)
Dejvice
Laboratoř 12110.3 - 308

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5774706.html