Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Zpracování signálů a identifikace soustav

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2371096 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Milan Hofreiter (gar.), Jaromír Fišer
Cvičící:
Milan Hofreiter (gar.), Jaromír Fišer, Pavel Trnka
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Vysvětlení základních pojmů týkajících se zpracování a analýzy signálů a jejich využití k získání popisu deterministického nebo stochastického systému pro účel syntézy řízení. Podrobněji je vysvětlena experimentální identifikace systémů popsatelných lineárními modely.

Požadavky:

Předpokládají se základní znalosti z automatického řízení a zkušenost s Matlabem.

Osnova přednášek:

•Základní pojmy ze zpracování signálů a identifikace soustav

•Analogové a číslicové filtry, klasifikace a jejich implementace

•Lineární časově invariantní spojité a diskrétní modely

•Diskretizace, vzorkování, frekvenční vlastnosti, anti-aliasing filtr

•Parametrizace přechodové a frekvenční charakteristiky

•Pojmy z teorie pravděpodobnosti a stochastických procesů

•Charakteristiky stochastických procesů

•Spojitá a diskrétní Fourierova transformace

•Výkonové spektrum, periodogram, bílý šum

•Identifikace dynamického systému v časové oblasti (lineární regrese)

•Identifikace dynamického systému ve frekvenční oblasti

•Časově diskrétní parametrické stochastické modely signálů a systémů

•Kalmanův filtr - optimální filtrace na základě vnitřního popisu systému

Osnova cvičení:

Řešení 3 základních úkolů:

1) Identifikace využitím matematicko-fyzikální analýzy.

2) Odhad struktury a parametrů lineárního procesu pomocí generovaného deterministického signálu.

3) Identifikace stochastického procesu pomocí experimentální identifikace.

Cíle studia:

Po absolvování tohoto předmětu student musí být schopen identifikovat ze změřených signálů neznámý systém popsatelný lineárním časově invariantním modelem.

Studijní materiály:

. Hofreiter, M.: Identifikace systémů I, ČVUT v Praze, 2009, 202 s. ISBN 978-80-01-04228-1

. https://moodle.fs.cvut.cz/course/view.php?id=44

. E. W. Kamen and B. S. Heck: Fundamentals of Signals and Systems (2nd Edition), Prentice Hall, 2006

. L. Ljung: System Identification: Theory for the User (2nd Edition), Prentice Hall, 1999

. O. Alkin: Signals and Systems (1st Edition), Taylor & Francis Group, 2014

Poznámka:
Další informace:
• https://moodle.fs.cvut.cz/course/view.php?id=44
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:C2-337
Hofreiter M.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 337
místnost T4:C1-308
Hofreiter M.
Trnka P.

12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Dejvice
Laboratoř 12110.3 - 308
místnost T4:C1-308
Hofreiter M.
Trnka P.

12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Dejvice
Laboratoř 12110.3 - 308
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5774606.html