Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Optimization and Operations Research 20

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
128OOR2 Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Jana Kučerová
Přednášející:
Jana Kučerová
Cvičící:
Jana Kučerová
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrské informatiky
Anotace:

Předmět může navazovat na předmět Optimalizace a operační výzkum 10 nebo může být studován samostatně. Představeny jsou významné deterministické a stochastické modely od vícekriteriální optimalizace po teorii hromadné obsluhy. Aplikační příklady jsou ukazovány na cvičeních.

Požadavky:

žádné požadavky

Osnova přednášek:

1.Stochastické modely. Typy stochastických procesů. Markovův proces.

2. Nejčastější rozdělení pravděpodobnosti a jejich aplikace.

3. Úvod do teorie hromadné obsluhy.

4. Základní prvky obslužných systémů.

5. Analýza jednoduchých systémů hromadné obsluhy.

6. Složitější systémy hromadné obsluhy.

7. Úvod do simulací.

8. Generování hodnot náhodných veličin.

9. Modely pro diskrétní simulaci a metoda Monte Carlo.

10. Vícekriteriální optimalizace

11. Teorie zásob (deterministické a stochastické modely).

12.Regresní a korelační analýza.

13.Shluková analýza.

Osnova cvičení:

1.Stochastické modely. Typy stochastických procesů. Markovův proces.

2. Aplikace nejčastějšch rozdělení pravděpodobnosti

3. Úvod do teorie hromadné obsluhy.

4. Základní prvky obslužných systémů.

5. Analýza jednoduchých systémů hromadné obsluhy.

6. Složitější systémy hromadné obsluhy.

7. Úvod do simulací.

8. Generování hodnot náhodných veličin.

9. Vytváření jednoduchých simulačních modelů. Modely pro diskrétní simulaci a metoda Monte Carlo.

10. Formulace problémů vícekriteriální optimalizace

11. Teorie zásob (deterministické a stochastické modely).

12. Regresní a korelační analýza.

13. Shluková analýza.

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty se standartními optimalizačními modely modely a postupy při tvorbě těchto modelů. Důraz je kladen na aplikaci těchto modelů v praxi.

Studijní materiály:

Recommended literature:

1. Hillier, F.S., Lieberman, G.J.: Introduction to Operations Research. McGraw-Hill 2015

2. Taha, A.H.: Operations Research - An Introduction. Prentice Hall 2011

3. Parnell, G.S., Bresnick, T.A., Tani, S.N., Johnson, E.R.: Handbook of Decision Analysis. Wiley 2013

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5758606.html