Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Optimization and Operations Research 10

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
128OOR1 Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Jana Kučerová
Přednášející:
Jana Kučerová
Cvičící:
Jana Kučerová
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrské informatiky
Anotace:

Úvod do deterministických optimalizačních metod se zaměřením na lineární optimalizaci; diskrétní a nelineární optimalizace včetně algoritmů a výpočetních postupů. Aplikace jsou uváděny na cvičeních.

Požadavky:

Žádné požadavky

Osnova přednášek:

1. Úvod do operačního výzkumu, principy modelování systémů.

2. Vytváření modelů v lineárním programování

3. Aplikace a specielní typy modelů matematického programování.

4. Grafické řešení modelů lineárního programování.

5. Simplexová metoda.

6. Dualita v lineární optimalizaci.

7. Citlivostní analýza.

8. Dopravní úloha.

9. Obecné metody pro celočíselné programování.

10. Dynamické programování.

11. Nelineární optimalizace.

12. Systémový přístup k řešení problémů. Identifikace systému.

13 .Navrhování socioekonomických systémů.

Osnova cvičení:

1. Úvod do operačního výzkumu, principy modelování systémů.

2. Vytváření modelů v lineárním programování

3. Aplikace a specielní typy modelů matematického programování.

4. Grafické řešení modelů lineárního programování.

5. Simplexová metoda.

6. Dualita v lineární optimalizaci.

7. Citlivostní analýza.

8. Dopravní úloha.

9. Obecné metody pro celočíselné programování.

10. Dynamické programování.

11. Nelineární optimalizace.

12. Systémový přístup k řešení problémů. Identifikace systému.

13 .Navrhování socioekonomických systémů.

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty se standartními optimalizačními modely modely a postupy při tvorbě těchto modelů. Důraz je kladen na aplikaci těchto modelů v praxi.

Studijní materiály:

Recommended literature:

1. Hillier, F.S., Lieberman, G.J.: Introduction to Operations Research. McGraw-Hill 2015

2. Taha, A.H.: Operations Research - An Introduction. Prentice Hall 2011

3. Newton, S.C, Sarker, A.R.: Optimization Modelling. A Practical Approach. CRC Press 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5758506.html