Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bezvýkopové technologie inženýrských sítí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144BTIS Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Karel Kříž
Přednášející:
Karel Kříž
Cvičící:
Karel Kříž
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Předmět se zaměřuje na základní zpřehlednění jednotlivých bezvýkopových metod pro ukládání a sanace vedení technického vybavení. V rámci přednášek jsou pro jednotlivé metody řešeny benefity a použitelnost v konkrétních podmínkách, vhodnost pro jednotlivé aplikace, požadavky na stavební připravenost, jejich limity a rizika. V rámci cvičení jsou pak konkrétní reálné případy prováděny variantní návrhy metod.

Požadavky:

- Aktivní účast na cvičeních.

- Zpracování a odevzdání správně a v úplnosti vyřešených úloh podle zadání.

Studenti mají již absolvovaný předmět 142RVS „Realizace vodohospodářských staveb“.

Osnova přednášek:

Organizace předmětu, základní terminologie, legislativa a normativní podklady

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Nutné podklady pro návrh a realizaci bezvýkopových technologií

Bezvýkopové technologie výstavby inženýrských sítí

Bezvýkopové technologie sanací inženýrských sítí

Stavební připravenost a rizika bezvýkopových technologií

Osnova cvičení:

Zadání konkrétní lokality/úseku pro variantní návrh bezvýkopových metod,

soubor a zpracování podkladů,

variantní návrh metod a výběr optimální.

Dle počtu studentů a aktuální dostupnosti vhodné stavby případná exkurze.

Cíle studia:

Hlavním cílem předmětu je seznámení se s možnostmi bezvýkopových metod pro ukládání a sanace vedení technické vybavenosti

- benefity a použitelnost v konkrétních podmínkách,

- vhodnost pro jednotlivé aplikace,

- požadavky na stavební připravenost,

- limity a rizika metod.

Studijní materiály:

Šrytr, P. a kol.: Městské inženýrství: Díl 1, Academica, 1999, ISBN: 80-200-0663-X

Šrytr, P. a kol.: Městské inženýrství: Díl 2, Academica, 2001, ISBN: 80-200-0440-8

Raclavský, J.: Slovník pojmů ve výstavbě - bezvýkopové technologie, ČKAIT, 2004, ISBN: 978-80-86769-24

Stein, D.: Trenchless technology for installation of cables and pipelines, Verlag Stein & Partner, 2005, ISBN 978-3-00-014955-9

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

CzSTT: Užívání bezvýkopových technologií při snižování emisí CO2 během realizací staveb inženýrských sítí, SFZP 2012

http://www.czstt.cz/sites/default/files/1.2012-2.brozura.pdf

ISTT: Glosary, dostupné z http://www.istt.com/index/glossary

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5679306.html