Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Tech.zařízení budov II

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
524TZI2K KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Zuzana Vyoralová
Přednášející:
Daniela Bošová, Petr Hrdlička, Lenka Prokopová, Zuzana Vyoralová
Cvičící:
Daniela Bošová, Petr Hrdlička, Lenka Prokopová, Zuzana Vyoralová
Předmět zajišťuje:
ústav stavitelství II
Anotace:

Předmět Technická infrastruktura měst a sídel definuje pojem technické infrastruktury v urbanizovaném území, vymezuje její kategorie a funkce. Zabývá se způsoby vedení a uložením rozvodů TI, materiálovým zabezpečením a dalšími specifiky jednotlivých vedení. Definuje a zohledňuje ochranná a bezpečnostní pásma, případně jiná omezení při návrhu rozvodů technické infrastruktury. Zaměřuje se na popis a funkčnost jednotlivých vedení technické infrastruktury: seznamuje se systémy zásobování vodou a variantami s jejím hospodařením, jednotnými a oddílnými odvodňovacími systémy a stanovuje energetickou zátěž sídla. Energetické nároky sídla zahrnují zásobování urbanizovaného území plynem, centrálním teplem a elektrickou energií, případně zapojení obnovitelných zdrojů energie. Dále se předmět věnuje systémům přenosů dat, produktovodům a odpadovému hospodářství. Nabyté vědomosti jsou aplikovány při samostatném rozboru vybrané části urbanizovaného území, kde jsou posuzovány a navrhovány vodovodní a kanalizační rozvody a stanovena energetická zátěž tohoto územního celku.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu:

•Účast na cvičení – minimální 70%

•Konzultace - alespoň 1x ke každému tématu

•Odevzdání jednotlivých úloh v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu

Osnova přednášek:

1. Technická infrastruktura a její funkce v urbanizovaném území

2. Zásobování území pitnou a požární vodou

3. Odvodnění území, hospodaření s dešťovou vodou

4. Systémy pro přenos informací

5. Energetické plyny, centrální zásobování teplem

6. Elektrická energie

7. Integrovaný systém hospodaření s tuhými odpady. Potrubní pošta.

Osnova cvičení:

1.Analýza území

2.Analýza území – kontrola vybraného území

3.Zásobování vodou území

4.Odvodnění území

5.Energetické potřeby sídla

6.Konzultace, kompletace

Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura:

•HUDEČEK T., DLOUHÝ M., HNILIČKA P., CUTÁKOVÁ L.L.,

•LEŇO M.: Hustota a ekonomika měst,2018.

•HRDLIČKA P., VYORALOVÁ Z.: Technická infrastruktura měst a sídel, Vydavatelství ČVUT, 2013 – části Úvod do městského inženýrství, Odvodnění území, Zásobování území

tepelnou energií a Hospodaření s odpady.

•ŠRYTR P. a kol.: Městské inženýrství 1,2, Academia, 1998.

•KOLEKTIV AUTORŮ: Hospodaření s vodou, IS ČKAIT, 2019.

•PELTON J., SINGH I.: Smart Cities of Today and Tomorrow, Springer, 2019.

•WILKINSON S., REMOY H.: Building Urban Resilience through Change of Use, John Wiley and Sons Ltd., 2018

•JEHLÍK J.: Rukověť urbanismu, Ausdruck Book, 2016.

•TONKISS F.: Space, the City and Social Theory: Social Relations and Urban Forms, Polity Press, 2006. BÍLKOVÁ A., KOCUROVÁ P., ZDAŘILOVÁ R.: Current legislation ensuring

the accessibility of public spaces. Versita, 2018.

•Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T9:502
Hrdlička P.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Seminární místnost
Út
místnost T9:155
Vyoralová Z.
Hrdlička P.

12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5677706.html