Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BIM pro stavitelství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126BIMS Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Petr Matějka, Josef Žák
Přednášející:
Petr Matějka, Josef Žák
Cvičící:
Renáta Hoďánková, Pavel Chour, Petr Matějka, Jan Růžička, Josef Žák
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Předmět je zaměřen na výuku základních poznatků v oblasti managementu informací o stavbách (BIM) v teoretické a praktické oblasti, využitelné napříč různými specializacemi a obory stavebnictví. Studenti budou seznámen s datovými formáty, datovými standardy, problematikou duševního vlastnictví, prací s digitalizovanými dokumenty, rastrovou a vektorovou grafikou, otevřenými zdroji dat v ČR, ICT a podnikovými systémy, informačními systémy pro stavebnictví ale také s kontextem BIM v současném stavebním průmyslu v návaznosti na celý životní cyklus projektu a jeho specifika (dodávka, expertní zaměření, fáze stavebních projektů apod.) Teoretické znalosti jsou doplněny praktickými cvičeními, zaměřenými na zvládnutí a pochopení základních principů objektově orientovaného parametrického modelování.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1) Digitalizace a informační systémy ve stavebnictví.

2) Datové formáty (otevřené, nativní, proprietární).

3) Datové standardy – architektura dat a datové modely.

4) Datové standardy - specifikace pro pozemní a dopravní stavby.

5) ICT a podnikové systémy.

6) Zdroje dat v ČR.

7) Grafika (vektorová, rastrová) a objektové orientované programování.

8) Duševní vlastnictví a projektové řízení.

9) Objektové databáze, GIS, digitální model terénu.

10) Užití dat v projektové fázi (pozemní stavby, TZB, inženýrské sítě, inženýrské stavby).

11) Data v přípravě a realizaci staveb.

12) Užití dat v provozní fázi stavby.

13) Digitalizace stavebnictví v ČR (aktuální stav, průběh zavádění), základní informace o mezinárodních a českých relevantních institucích.

Osnova cvičení:

V rámci cvičení studenti pracují v programech sloužících k přípravě digitálních modelů staveb. V těchto programech si vyzkouší tvorbu digitálních modelů, přípravu jednotlivých částí stavby (základy, stěny, podlahy, výplně otvorů, schodiště, střecha, okolní terén), tvorbu výkazu výměr, export do IFC.

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s problematikou digitalizace staveb, tak aby si studenti osvojili termíny používané v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT) a aplikace ICT ve stavebnictví. Přednášky jsou zaměřeny na teoretickou část, kde jsou vysvětlovány v ČR a mezinárodně platné předpisy související s digitalizací staveb, zásady grafiky, databází a datových formátů. Cílem cvičení je seznámit studenty s tvorbu informačních modelů a aspekty, která tvorba a následná práce s těmito daty přináší.

Studijní materiály:

-Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R. and Lee, G. (2018) BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers. John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-11-928753-7.

-Barnes, P.T. (2015) BIM in Principle and in Practice, 2nd Edition. ICE Publishing. ISBN: 978-0-72-776092-0.

-Kumar, B. (2015) A Practical Guide to Adopting BIM in Construction Projects. Whittles Publishing. ISBN: 978-1-84-995146-3.

-Race, S. (2013) BIM Demystified. RIBA Publishing. ISBN: 978-1-85-946520-2.

-online: http://www.agentura-cas.cz/node/100

(Ministerstvo průmyslu a obchodu (2017) Koncepce zavádění metody BIM v ČR).

-BIMe Initiative: BIMDictionary. https://bimdictionary.com/

-online: https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb/

(Státní fond dopravní infrastruktury (2019) metodiky).

-online: https://www.koncepcebim.cz/ (Odbor koncepce BIM, Česká agentura pro satdnardizaci, Odbor koncepce BIM, 2020).

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-377

17:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B377
St
Čt
místnost TH:B-377

08:00–08:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B377
místnost TH:B-286

16:00–16:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B286

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5668506.html