Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Drinking Water Engineering

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144DWE Z,ZK 6 2P+3C anglicky
Garant předmětu:
Bohumil Šťastný
Přednášející:
Filip Horký, Jana Nábělková, Bohumil Šťastný
Cvičící:
Filip Horký, Jana Nábělková, Bohumil Šťastný
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

V rámci předmětu získají studenti znalosti o procesech, technologiích a návrhových kritériích používaných při zásobování urbanizovaných území pitnou vodou a zároveň o specifických aplikacích, jako jsou např. bazény, lázně, zoologické zahrady, sportovní a rekreační účely ad. V první části se předmět zaměřuje na jednotlivé prvky systémů zásobování vodou, tj. odběrné objekty, úpravny vody, vodojemy a distribuční síť. Druhá část je pak zaměřena na úpravu vod pro bazénové provozy a lázeňství.

Požadavky:

Všeobecné porozumění hydraulice tlakového proudění je doporučeno

Osnova přednášek:

1. Systémy zásobování vodou (odběrné objekty, úpravny vody, vodojemy, distribuční síť).

2. Návrh odběrných objektů, úpravny vody, vodojemu, distribuční sítě.

3. Čerpací stanice (typy čerpadel, metody zapojení, regulace, pracovní postup)

4. Distribuční síť (materiály, návrh, přípojky, pokládání potrubí).

5. Stavba a provoz systémů zásobování vodou.

6. Měření a monitoring, kontrola, detekce.

7. Vývoj lázeňství (účel a cíle, legislativa)

8. Technologie nakládání s vřídly (jímání, akumulace, transport, údržba)

9. Specializované a pokročilé systémy recirkulace vody (ZOO, průmysl, bazény)

10. Výstavba balneotechnických provozů, urbanistické ukazatele, dispozice, zdroje vody.

11. Teoretické základy regenerace bazénové vody (bilanční rovnice, výměnné systémy, uspořádání)

12. Bazénové technologie (technologické vybavení, technologické procesy, materiály)

13. Ekonomické posouzení (investice, provoz), legislativa.

Osnova cvičení:

1. Výpočet potřeby vody.

2. Výpočet a návrh vodojemu.

3. Návrh výtlačného systému pitné vody.

4. Návrh tlakových pásem.

5. Výpočet vodovodní sítě - část 1.

6. Výpočet vodovodní sítě - část 2.

7. Návrh filtrů úpravny pitné vody.

8. Posouzení vydatnosti podzemního zdroje.

9. Vodohospodářská bilance bazénových vod.

10. Návrh recirkulačního okruhu úpravy vody u specializovaných provozů - část 1.

11. Návrh recirkulačního okruhu úpravy vody u specializovaných provozů - část 2.

12. Návrh chemického hospodářství u bazénových provozů.

13. Zpracování technologického schématu úpravny vod na základě výpočtu v předcházejících bodech.

Cíle studia:

Seznámit posluchače s návrhem technického zařízení a technologiemi využívaných při jímání, úpravě a distribuci pitné vody a v komunálním lázeňství.

Studijní materiály:

Harry E. Hickey: Water Supply Systems and Evaluation Methods, 2008

Jozef Kris: Water Treatment a Water Supply, 2013.

Christoph Saunus: Swimming Pools: Planning - Construction - Operation ; Planning - Construction - Operation of Private and Public Indoor and Outdoor Pools Including Whirlpools and Therapeutic Pools, 2008.

Poznámka:
Další informace:
Bude vytvořena před začátkem výuky nové akreditace.
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:C-217

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C217
místnost TH:B-780

12:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B780

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5662406.html