Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Water and Waste Water Treatment

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144WWWT Z,ZK 6 3P+2C anglicky
Garant předmětu:
Jaroslav Pollert, Kateřina Slavíčková
Přednášející:
Jaroslav Pollert, Kateřina Slavíčková
Cvičící:
Jaroslav Pollert, Kateřina Slavíčková, Vadim Strogonov
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Předmět seznamuje se základy biologických, chemických a fyzikálních procesů při úpravě a čištění vod, jak po teoretické stránce v přednáškách, tak po stránce praktické ve cvičeních.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Přednášky:

1. Úvod, základní procesy v úpravě pitné vody a čištění odpadních vod

2. Chemická preoxidace a dezinfekce

3. Srážení, flokulace, koagulace, flotace

4. Filtrace, adsorpce aktivním uhlím

5. Iontová výměna, membránové způsoby úpravy, úprava podzemní vody

6. Kombinace procesů při úpravě pitné vody

7. Aktivační proces

8. Nitrifikace / denitrifikace / biologické odstraňování fosforu

9. Biofilm a jeho aplikace v čistírenství

10. Anaerobní procesy, stabilizace kalu, získávání živin

11. Výměna plynů

12. Sedimentace, flotace

13. Kombinace procesů při čištění a opětovném užívání odpadních vod

Osnova cvičení:

Cvičení:

Úvod do výpočetní dynamiky tekutin

ANSYS/STAR - Import a předběžné zpracování geometrických dat směšovací nádrže

ANSYS/STAR - síťování modelu směšovací nádrže

ANSYS/STAR - CFD simulace směšovací nádrže

ANSYS/STAR - PostCFD zpracování dat

Praktické aplikace v oblasti kvality vody: Laboratorní zkoumání koagulantů, flokulace a technik testování nádobek

Zpracování laboratorních dat, propojení s modelem CFD

Workshop CFD: Návrh modelu

Workshop CFD: Vytváření sítí

Workshop CFD: Simulace

Workshop CFD: Postprocessing

Závěr

Cíle studia:

Účelem předmětu je seznámení se se základy biologických, chemických a fyzikálních procesů při úpravě a čištění vod. Studenti by následně měli být schopni posoudit stávající úpravny pitné vody a čistírny odpadních vod a kombinovat procesy pro návrh nových zařízení pro daný účel.

Studijní materiály:

! Henze M., Harremoes, P., la Cour Jansen J. and Arvin E. (2002). Wastewater Treatment: Biological and Chemical Processes, Springer.

! Suzanne Monaghan: Water Treatment Manual, 2011

? Wastewater Treatment Plant Design (Book + Student Workbook) P. Aarne Vesilund 2003, ISBN: 1 84339 024 8, 1 84339 052 3.

Poznámka:
Další informace:
bude vytvořena před začátkem výuky nové akreditace http://kzei.fsv.cvut.cz/vyuka
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-779

13:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B779
místnost TH:A-534

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A534
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5662306.html