Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekologie a materiály

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD1M13EKP Z,ZK 5 14KP+6KC česky
Garant předmětu:
Ivan Kudláček
Přednášející:
Ivan Kudláček
Cvičící:
Ivan Kudláček
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Elektrotechnické technologie z pohledu ekologie. Ekologické hodnocení jednotlivých druhů povrchových ochran. Ekologické aspekty ochranných systémů používaných v elektrotechnice. Prognózování ekologických dopadů elektrotechnické výroby. Ekodesignový návrh elektrotechnického výrobku. Zásady pro návrh el. výrobku do ztížených provozních prostředí. Likvidace elektrotechnického odpadu.

Požadavky:

Student je povinen zúčastňovat se cvičení a vypracovat projekt se zaměřením na úpravu el. zařízení do ztíženého provozního prostředí.

Osnova přednášek:

1. Ekologie a výrobní procesy.

2. Ekodesign.

3. LCA (Live Cycle Assessment).

4. Zásady ekologického managamentu technologických procesů.

5. Čistší produkce a formy její aplikace.

6. Recyklace produktů a el. výrobků.

7. Ochrana el. zařízení ve ztížených prostředích.

8. Konstrukční řešení.

8. Předběžné povrchové úpravy.

10.Povrchové úpravy kovovými povlaky.

11.Ochrana anorganickými nekovovými povlaky.

12.Ochrana organickými povlaky.

13.Kontrola jakosti povrchových ochran.

14.Úprava prostředí, dočasná ochrana.

Osnova cvičení:

1. Seznámení se s programem cvičení.

2. Technologicko materiálový rozbor el. výrobku.

3. Technologicko materiálový rozbor el. výrobku.

4. Technologicko materiálový rozbor el. výrobku.

5. Ideový rozklad zadaného výrobku.

6. Ideový rozklad zadaného výrobku.

7. Seznámení se s programem GaBi.

8. Seznámení se s programem GaBi.

9. Práce na projektu.

10.Práce na projektu.

11.Prezentace semestrální práce.

12.Prezentace semestrální práce.

13.Prezentace semestrální práce.

14.Zápočet.

Cíle studia:

Získat základní znalosti o ekologicky nezávadných technologiích a úpravě el. zařízení do ztížených prostředích.

Studijní materiály:

Guinée J., B. a kol.:Handbook on Life Cycle Assessment. Kluwer Academic Publishers Dordrecht, the Netherlands, 2002

Kudláček I.: Úprava elektrotechnických zařízení do ztížených provozních prostředí, Vydavatelství ČVUT, ISBN 80-01-03304-X 2005

Kreislová K.: Dočasná protikorozní ochrana, SVUOM s.r.o. 2008, ISBN 978-80903933-2-5

Kočí V.: Posuzování životního cyklu, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., 2009, ISBN: 978-80-86832-42-5

Kompendium ochrany kvality ovzduší, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., 2009, ISBN: 978-80-86832-38-8

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BD1M13EKP
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:F1-114
Kudláček I.
16:15–17:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Konzultační K315
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5627306.html